Naturvårdsstiftelsens syfte & styrelse

Syfte

Norrtälje Naturvårdsstiftelse är en kommunalt inrättad stiftelse vars syften är;

 • att ta tillvara och stärka allmänhetens intresse för miljö- och naturvårdsfrågor
 • att informera om Roslagens natur, om miljövård och om naturvårdsfrågor
 • att bevara och skydda miljö- och naturvårdsvärden av stort allmänt intresse
 • att förvalta naturreservat, naturvårdsområden och övriga naturvärden

Dessa  uppfylls inom Norrtälje Naturvårdsstiftelses olika verksamheter 

Styrelse

Stiftelsens styrelse tillsätts politiskt och består sedan 1 jan 2015 av 10 ordinarie ledamöter

 • Bridget Wedberg (mp) – ordförande
 • Olle Wahlgren (m) – vice ordförande
 • Kristina Drotz (s)
 • Kurt Pettersson (c)
 • Karin Beronius (l)
 • Leif Johansson (kd)
 • Bertil Karlsson (v)
 • Kent Björklund (roop)
 • Hans-Ove Skogh (sd)
 • Nils Edberg (RNF)
 • Micael Söderman (ROF)

samt 11 ersättare från respektive politiskt parti och organisation.

Styrelsen kontaktas lättast via e-post: norrtalje@naturvardsstiftelse.se