32205817_1893585727606355_241947228749430784_n

Roslagens Sparbanks Stiftelsers Naturdagar

Genom Roslagens Sparbanks Stiftelsers delfinansiering 2021 möjliggörs Naturdagarna för kommunens barn och ungdomar i högre utsträckning.

Naturcentrum vill ge så många barn och ungdomar som möjligt, möjlighet att komma på Naturdagar. Vi vill visa på allt naturen har att lära, ge positiva naturupplevelser, låta barnen/eleverna fascineras av naturens mysterium och väcka intresse/nyfikenhet för naturen. Vi vill också visa på konkret naturvårdsarbete så att barnen/ungdomarna får en förståelse och insyn i vikten av att vårda naturen. Genom att möta olika biotoper får de också en relation till dessa och förståelse för vikten av naturvård  och vårda naturen och våra resurser lokalt och globalt.

Syftet med projektet är att Norrtälje Naturcentrum kan  vara med och skapa processer för lärande om natur och miljö i Norrtälje kommun, men också ökad måluppfylland i språk, historia, matematik mm.  Målet är också att dagarna ska ge naturkänsla, miljöengagemang och ökad hälsa för barn/ungdomar. Dagarna är ett sätt att arbeta mot hållbar utveckling i Norrtälje kommun. Naturcentrum vill på detta vis utgöra ett viktigt komplement till den allmänna skolundervisningen och erbjuda barn och ungdomar natur och kultur på nära håll. Genom upplevelser och att se saker, företeelser i sina autentiska miljöer ökar lärandet och nyfikenhet stimuleras. Lärande ute och inne i växelverkan där teori och praktik knyts samman ger unga fler kuggar att haka upp kunskaper på tror vi.

 

Tillsammans med Roslagens Sparbanks stiftelser arbetar vi långsiktigt mot ekonomisk, social och ekoogisk hållbarhet! Tack RSB Stiftelser för att ni tror på oss och visar förtroende genom långsiktigt stöd!

Utskrift