Välkommen till Norrtälje Naturcentrum

Norrtälje Naturcentrum är ett ekologiskt, utomhusbaserat science center. Vi arbetar med kunskapsutveckling, upplevelse och lärande genom Naturvård, Utomhuspedagogisk verksamhet  och förvaltning av platsen Färsna gård. Arbetet bedrivs genom projekt och uppdrag, både på lokal, regional och nationell nivå.

Nnc Naturvard Sid1

Naturvård

Img 4639 (002)

Utomhuspedagogik

Img 5999

Färsna Gård

Naturområdet Färsna

Läs mer

Kalendarium

Upcoming Events

Farsna Gard – Google Maps
Vägbeskrivning