Norrtälje Naturcentrum  har sedan 2010 arbetat med olika projekt kopplade till mångfald och integration. Naturen, odlingen och utomhuspedagogik i medvetet ledarskap är vår metod. Idag har Arbetsmarknadscenter Norrtälje kommun 6  personer som arbetstränar här på Norrtälje Naturcentrum. Målgruppen är analfabeter eller har låg litteracitet. De arbetstränar med odling, städ, kafé mm.

Att arbeta för ökad tillgänglighet i miljöer och metod är vårt mål för att fler ska få positiva upplevelser och mer kunskaper om naturen, samt att Färsna gård ska bli en av plattformarna i kommunen för inkludering och hållbarhet. NNC arbetar med hållbar utveckling- ekologisk, ekonomisk  och social. RSB Stiftelser stödjer vårt arbete och är en långsiktig metodutvecklare i denna samhällsutmaning.