Norrtälje Naturcentrum  har sedan 2010 arbetat med olika projekt kopplade till mångfald och integration. Naturen, odlingen och utomhuspedagogik i medvetet ledarskap är vår metod. Att arbeta för ökad tillgänglighet i miljöer och metod är vårt mål för att fler ska få positiva upplevelser och mer kunskaper om naturen, samt att Färsna gård ska bli en av plattformarna i kommunen för inkludering och hållbarhet. NNC arbetar med hållbar utveckling- ekologisk, ekonomisk  och social. RSB Stiftelser stödjer vårt arbete och är en långsiktig metodutvecklare i denna samhällsutmaning.

Idag har vi aktiviteten Grönt klassrum igång som träffas varje torsdag och drivs med volontärer. Det är ett 15-tal kvinnor som träffas från olika sammanhang och nationaliteter. Gården, naturen och maten är metoden att lära svenska och vara i ett sammanhang.