Naturdagar för elever 

Genom Roslagens Sparbanks Stiftelsers delfinansiering 2021 möjliggörs Naturdagarna för kommunen elever  i högre utsträckning.

Naturcentrum vill ge så många elever som möjligt, möjlighet att komma på Naturdagar. Vi vill visa på allt naturen har att lära, ge positiva naturupplevelser, låta eleverna fascineras av naturen och väcka intresse/nyfikenhet för naturen.

Syftet med projektet är att Norrtälje Naturcentrum kan  vara med och skapa processer för lärande om natur, miljö och hållbarhet  i Norrtälje kommun, men också ökad måluppfylland i språk, historia, matematik mm.  Målet är också att dagarna ska ge naturkänsla, miljöengagemang och bättre hälsa för barn/ungdomar. Dagarna är ett sätt att arbeta mot hållbar utveckling i Norrtälje kommun. Naturcentrum vill på detta vis utgöra ett viktigt komplement till den ordinarie utbildningen  och erbjuda elever natur och kultur på nära håll. Genom upplevelser och att se saker, företeelser i sina autentiska miljöer ökar lärandet och nyfikenhet stimuleras. Lärande ute och inne i växelverkan där teori och praktik knyts samman ger unga fler kuggar att haka upp kunskaper på tror vi.

 

Bokning

norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

0176-184 02

 

Naturdagarna delfinansieras av Roslagens sparbanks Stiftelser 2021 för alla skolor i Norrtälje kommun.

Utskrift