Norrtälje Brynrike

Skogsbryn

NNC skapar vackra skogsbryn i samarbete med markägare

Norrtälje kommun har många brynmiljöer, där buskar och lövträd bildar en successiv övergång mellan t.ex. skog och odlingslandskap. Många djur och växter dras till dessa soliga ytor med blommande sälgar, savande björkar och vindskyddande buskar. Allra störst mångfald finns ofta där lantbrukare och betesdjur tillsammans har format landskapet under lång tid.

Fokus på löv

NNC har under våren 2020 tagit hjälp av markägare som vill ta hand om igenväxande marker, men som inte riktigt hinner på egen hand. Vi har nu valt ut tio värdefulla objekt med lövträd, fladdrande fjärilar och spår av tidigare brukande. Under sommaren inventeras brynen på naturvärden och arter, och under hösten utförs restaureringar som både gör nytta och bildar modell för skötsel på andra gårdar. Under 2021 fortsätter arbetet med återinventeringar och en kampanj som ska informera allmänheten och inspirera markägare.

Brynfavoriter 

I vårt urval av objekt finns i första hand sydvända skogsbryn som värms av solen en stor del av dagen och har flera växtskikt. Bland träden har vi särskilda brynfavoriter, till exempel sälg, rönn, lönn, lind och ek. I buskskiktet hoppas vi finna hassel, olvon, krusbär, hagtorn, nypon, slån och en, med flera. Dessa träd och buskar gynnar artrikedomen genom att erbjuda föda och skydd.

 

Jarmo Kukka

jarmo@norrtaljenaturcentrum.se

073 - 805 36 28