Inspirerande forskning

Under denna rubrik kommer vi löpande att presentera och uppdatera länkar till aktuell och inspirerande forskning

Det finns mycket forskning som pekar på naturens, utemiljöns  och den fysiska aktivitetens positiva effekter för hälsan och oss människor på flera sätt. Både kopplat till hälsa, lärande, sociala relationer,  självkänsla, miljömedvetenhet och fler faktorer. Detta är ett litet axplock och en enkel sammanställning av oss på Norrtälje Naturcentrum https://norrtaljenaturcentrum.se/forskning/

Här kan man också hitta mängder med litteraturtips kopplat till utomhuspedagogik och utevistelse https://norrtaljenaturcentrum.se/litteraturtips/