Om utomhuspedagogisk verksamhet

Norrtälje Naturcentrum är en resurs, inspiratör och kunskapshöjare för förskolor, skolor, kommun, vård, företag och andra grupper i Norrtälje med omnejd.

Genom naturdagar för elever, fortbildning för pedagoger och inspirerande föreläsningar och processledning vill vi inspirera till att vistas mera ute, röra på sig och lära om och i naturen!

Naturdagar för förskola, grundskola, gymnasium och sfi

Vi erbjuder ledda gruppaktiviteter som ett komplement till den dagliga verksamheten. Alla Naturdagar är kopplade till gällande läroplaner. Ute är ämnesintegrationen stor och eleverna arbetar mot många av kursplanens mål samtidigt. Läs mer under Naturdagar

Kurser, fortbildningar, föreläsningar och processledning

Vi erbjuder fortbildning i utomhuspedagogik  och i utemiljöns möjligheter som en fantastisk lek- och lärmiljö. Vi erbjuder också processledning eller handledning för arbetslag om utomhuspedagogik och ökat användande av utemiljö. Läs mer under Fortbildningar

Projekt

Norrtälje Naturcentrums verksamhet är till stor del projektfinansierat och den utomhuspedagogiska verksamheten driver projekt kopplade till bla integration, mångfald, folkhälsa, skolutveckling och hållbar utveckling. Läs mer under Projekt

 

 

Kontakta oss för bokning eller förfrågan

 

Lotta Andersson, lotta@norrtaljenaturcentrum.se

Anna Westerlund, anna@norrtaljenaturcentrum.se

Susanne Jansson, (tjänstledig) susanne@norrtaljenaturcentrum.se