Värt Att Se

Värt att se

För att människor ska få kännedom om naturområden och besökare ska hitta ut i dem behövs en korrekt, uppdaterad och lättillgänglig vägvisare online. En sådan saknas idag. Genom projektet har information om besöksvärda naturområden i Norrtälje kommun tagits tillvara genom att revidera texter från boken Värt att se i Roslagens natur, utgiven 1992. Texterna har publicerats på en hemsida och illustreras av nytagna bilder av arter och miljöer. En nättjänst av det här slaget är fundamental för besöksnäring, kommuninvånarna och andra som vill hitta Roslagens smultronställen.

Länk till Värt att se!

För frågor om projektet, kontakta Tobias Nilsson, 0709-99 63 25.

Lona Logo
Norrtalje Vanster 2018