Grönt Kulturarv i Framtidens Lantbruk

tobias projekt

 

I många regioner i landet hotas jordbruket till sin existens med igenväxning som följd. Igenväxningen av betesmarker och extensifieringen av åkerbruket har förödande inverkan på den biologiska mångfalden. Vi tror att odling av alternativa grödor i kombination med främjandet av en mer lokal matmarknad kan påverka lönsamhet och markanvändning till det bättre.

Grönt kulturarv som naturvård 

Sedan några år tillbaka har det gröna kulturarvet tagit stor plats på Färsna gård och i naturvårdsverksamheten. Vi arbetar här med utgångspunkt i att jordbruket behöver hitta nya lönsamma former genom att skapa och ta vara på mervärden. Odling av äldre sorters grödor ger visserligen lägre avkastning i volym men kan säljas till ett helt annat pris än de moderna sorterna. Det här kan ge jordbrukaren ekonomiska incitament för att aktivera ett insomnat åkerbruk även på sämre åkrar, en gärning som ur naturvårdssynpunkt är ovärderlig i och med bidraget till variationen i landskapet.

Under 2022-2024 har Naturcentrum tagit initiativet till skapandet av matvarumärket Roslagskorn för att stimulera till blandjordbruk och ett livligare landskap.  Läs mer om projekt Roslagskorn här.

Kunskapsutveckling

Norrtälje Naturcentrum ordnade under 2018 en kurs i odling av äldre spannmålssorter, en kurs som blev en stor succé med hela 35 mycket nöjda deltagare vid första tillfället. Andra kursmomentet var ett fältbesök på Stora Hällsta kvarn utanför Sala och på Ekhaga försöksodlingar under sommaren. I en ny upplaga av projektet planerades ett kunskapsseminarium in under vårvintern 2020 (läs tidigare program här) men med hänsyn till rådande smittrisker sköts seminariet fram.

I augusti 2022 anordnade Länsstyrelsen en fältvandring i kulturarvsodlingarna på Färsna gård med guidning av Matti Leino. 18 spannmålssorter och två ärtsorter visades upp och en exklusiv skörd med skära demonstrerades.

 

Tobias Nilsson

tobias@norrtaljenaturcentrum.se

070 - 999 63 25

Odlingen på Färsna

Under 2020 demonstreras och uppförökas i varierande skala elva sorter av spannmål, i marginalen även nio olika sorter av durumvete. För odlingen ansvarar Tobias Nilsson som handleds av forskaren Matti Leino. Med hjälp av hortonomen Dylan Wallman gör vi även en mer omfattande satsning på ärtor. Ärtförsöken inkluderar ett 40-tal äldre sorters kok- och gråärtor som kan säljas som torkade ärtor. Syftet är att undersöka och uppföröka sorter som kan återupptas i odling av ekologiska bönder. Följ odlingen på Instagram och Facebook under #kulturarvfärsna !

Från ’Brottby’ till Roslagsbro?

Frömaterial från bondbönan ’Brottby’ samlades in till NordGen under 90-talet och en liten del av detta material användes till uppförökning på Färsna gård 2018-19. Sorten uppförökades för utvärdering men NNC tog sig även an uppgiften att registrera den som bevarandesort, detta med stöd av agronomen Agneta Börjesson. Registreringen var en förutsättning för att vår egen bondböna skulle få ta plats på marknaden. Den har under 2020 sålts i mycket små kvantiteter till privata odlare men uppförökas även i större skala hos en lokal odlare. Med denna framgång och ett nytt fynd av en möjlig egen sort släppte vi ’Brottby’ 2020, nu odlar vi ett material som vi fått in från Ejne Björklund som växte upp i Ekeby, Roslagsbro. Han har alltid odlat samma bondböna som odlats av hans föräldrar före honom. Nu ska vi försöka ta reda på om bondbönan från Roslagsbro är en egen sort och om den därför har ett bevarandevärde. 

Läs hela artikeln på stockholmdirekt.se här.

 

Spannmål 

 • ’Roslags svarthavre’
 • ’Lisbeth’ (nakenhavre)
 • ’Jämtlandskorn’
 • ’Östgöta flättring’ (korn)
 • ’Kuoreton’ (naket korn)
 • ’Östgöta gråråg’ (höst)
 • Vit emmer
 • Purpurvete (okänt ursrprung)
 • ’Lantvete från Dalarna’
 • Enkornsvete (höst)
 • ’Lantvete från Uppsala’ (höst)
 • Utöver dessa sorter har vi sått några korta rader med nio olika sorter av durumvete

Samodling

 • Bondböna X ’Östgöta gulärt’
 • Bondböna X ’Maglaby' (gråärt)
 • ’Roslags svarthavre’ X ’Östgöta gulärt’

Kok- och gråärtor

Ett 40-tal sorter, här ett litet urval:

 • 'Torsdagsärt' (gul kokärt från tidig svensk växtförädling)
 • ’Concordia’ (grön kokärt från tidig svensk växtförädling)
 • ’Pelusk från Dalarna’ (lokalsort av gråärt från Dalarna)