Malmby Våtmarkssatning

MAlmby

Vy över området innan anläggande. Foto Sören Eriksson, HS Konsult AB.

Projekt Malmby våtmarkssatsning på Norrtälje Naturcentrum.

Norrtälje Naturcentrum kommer under två år att driva projektet Malmby våtmarkssatsning för att etablera en ca 3,6 ha stor våtmark i Malmby.

Våtmarkens syfte är att minska läckage av växtnäringsämnen från uppströms jordbruksmark, gynna biologisk mångfald, jämna ut flöden i den hårt belastade Åkerströmmen genom att buffra tillfälliga flödestoppar samt skapa en diversifierad landskapsbild.

Projektet finansieras av Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet och Svensk Våtmarksfond, här kan du läsa mer om Jordbruksverkets arbete mot övergödning och läckage av näringsämnen.

För frågor, kontakta Jonathan Alm, 070-754 22 17.

 

Jonathan_NNC

 

Jonathan Alm

jonathan@norrtaljenaturcentrum.se

070-754 22 17

 

 

EU-logo-jordbruksfonden-farg
image001_SVF