Färsna stenkvarn

Under 2024 kommer vi att köpa och installera en stenkvarn för malning av EKO-odlad spannmål. Kvarnen blir en del av vårt Resurscentrum för småskalig spannmålshantering och ska kunna nyttjas kostnadsfritt av odlare som bara betalar för elförbrukningen. Färsna stenkvarn kommer att bli den enda kvarn för malning av större volymer i norra delen av Stockholms Län och förhoppningsvis en viktig tillgång för odlare i hela Stockholmsregionen.

Färsna resurscentrum för småskalig spannmålshantering skapas för att bidra till upprätthållande- och utveckling av småskalig ekologisk odling av spannmål för ett rikare och mer varierat odlingslandskap. Som en del av vårt resurscentrum ska Färsna stenkvarn utgöra en unik funktion för hantverksmässig förädling av spannmål och pedagogiska aktiviteter. Kvarnen bidrar även till den lokala livsmedelssäkerheten och beredskap i kristid.

Projektet omfattar inköp av en stenkvarn med sikt och med en kapacitet på 500-1000kg/dag. Kvarnen kommer att installeras i ett kvarnrum som just nu byggs upp i Färsna gårds magasin. Stenkvarnen behöver installeras och med stor omsorg trimmas in för optimal funktion. För detta behövs kompetens från en kvarn-konsult och många timmars praktik i form av olika sorters malning av olika sorters grödor. Denna intrimning kommer att utföras av medlemmar i den ekonomiska föreningen Roslagskorn, och deras insatser är ideella. Medlemmarna kommer även att bidra med underlag till den manual som ska finnas färdig den dag kvarnen öppnas för odlare i allmänhet.

De pedagogiska inslagen kommer att bestå i planscher som berättar om kvarnens historia och om malning av spannmål i allmänhet. Under projektperioden ordnas en kvarndag för branschfolk och utöver det har vi resurser till ett antal studiebesök som blir kostnadsfria. Givetvis kommer vi även att investera i nödvändig skydds- och säkerhetsutrustning.

Kvarn Bild

Projektets aktiviteter

Under början 2024 byggs ett kvarnrum på Färsna gård och när det står färdigt beställs en 700 mm stenkvarn med pneumatisk transport till en sikt. Kvarnen har en kapacitet på c:a 100 kg/h och man kan få ut av den både fullkornsmjöl och siktat mjöl. Så som vårt resurscentrum nu byggs upp kommer man som odlare att kunna köra fram sin råvara till magasinet och transportera upp den magasinets övervåning med hjälp av en skruv. På övervåningen ska viss kapacitet för lagring finnas men man ska också kunna tappa kärnorna direkt ner i kvarnen som står på nedervåningen. Mer info om vårt resurscentrum här.

Tobias
Leader Logo
Eu Flaggaeuropeiskajordbruksfondenfärg Cmyk Se 150x150