Processledning förskola och skola

Norrtälje Naturcentrum erbjuder processledning i utomhuspedagogik i medvetet ledarskap för arbetslag i förskola, skola och fritidshem. Vi kommer ut och leder diskussioner under arbetslagsmöte/reflektion.
Vilka möjligheter finns i er närmiljö för att flytta mer av lärandet ut i verkligheten? Hur skulle utveckling kunna ske med förskolans gård eller skolgården? Vi reflekterar över de utvecklingsområden som ni har tex säkerhet i utevistelse, utveckla gården, barn/elever inflytande  och metoder. Hur blir vi allt med medveten i vårt ledarskap?

Kontakta

Anna Westerlund, leg lärare och projektledare
Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se