Processledning förskola och skola

Norrtälje Naturcentrum erbjuder processledning i utomhuspedagogik i medvetet ledarskap för arbetslag i förskola eller skola. Vi kommer ut och leder diskussioner under arbetslagsmöte/reflektion. Vilka möjligheter finns i er närmiljö för att flytta mer av undervisningen  ut i verkligheten? Hur skulle utveckling kunna ske med förskolans gård eller skolgården?

Vi reflekterar över de utvecklingsområden som ni har, tex säkerhet i utevistelse, utveckla gården, barns/elevers inflytande  och undervisningsmetoder. Hur blir vi allt mer medvetna i vårt ledarskap?

 

Utlåningslådor till fritidshem 

NNC har i samarbete med BoU,  för att utveckla fritidshemmen med mer utomhuspedagogik, tagit fram utlåningslådor med material till aktiviteter och undervisning i lilla gruppen. Hur kan vi organisera oss och vara i mindre grupper på skolgård och i närmiljön?  På varje låda finns en QR- kod med en instruktionsfilm från NNC till er lärare som förberedelse. Lådorna kan lånas i 2 veckor i taget. Här kommer en kort introduktionsfilm om syftet med lådorna från Norrtälje Naturcentrum

Hör av er om ni vill boka!

  • Låda 1 och 2: Friluftsteknik- tälja med liten grupp
  • Låda 3 och 4: Utematlagning- mellis med tunnbröd över öppen eld
  • Låda 5 och 6: Naturslöjd

Lådorna  hämtas och lämnas på Färsna gård i Norrtälje. Bokning sker hos anna@norrtaljenaturcentrum.se

Efter Fritidshemmen lånat låda önskar vi utvärdering. Det är viktigt för att se behov och framtida önskemål. NNC vill arbeta för mer utomhuspedagogik i medvetet ledarskap på Fritidshemmen för elevers bästa utveckling, välbefinnande och hälsa.

Maila utvärdering till norrtalje@norrtaljenatutrcentrum.se

Utvärdering Utlåningslåda Utomhuspedagogik Fritidshem NNC Norrtälje kommun

Kontakta

Anna Westerlund, leg lärare och projektledare
Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se

för bokning av utlåningslådor till fritidshemmen.

 

Är ert arbetslag i förskola eller skola  intresserad av processledning i utomhuspedagogik så hör av er till Anna Westerlund anna@norrtaljenaturcentrum.se