Miniatyr Nnc Hemsida 2

  Upplevelsesatsning Färsna

I och med den allt ökande besöksfrekvensen på Färsna gård ville man samla en idébank över hur Färsnaområdet ska utvecklas de kommande åren. Projektet syftade till att föra dialog med de föreningar som verkar på Färsna gård likväl som myndigheter.

Genom rapportens gång diskuteras och avhandlas potentiella upplevelsehöjande åtgärder och naturvårdsåtgärder som skulle kunna skapas på Färsna. Allt från allmänbildning för besökare till ren samhällsnytta i form av solceller och såklart naturvårdsgärder som är till fördel för det blivande reservatet. Alla punkter arbetades fram med utgångspunkt från Färsnas skötselplan, genom diskussioner med myndigheter, ideella föreningar, besökare samt efterforskning av andra pågående LONA-projekt i Sverige.

Ladda ner slutrapporten som pdf för desktop!

För frågor om projektet kontakta Tobias Nilsson
+46 70 999 63 25
tobias@norrtaljenaturcentrum.se

Lona Logo
Norrtalje Vanster 2018