LONA – Naturguidning i Roslagen

NNC  drev  projektet Naturguidning i Roslagen 2014-2015. Syftet med projektet var också att unga människor ska lära och uppleva mer om naturen i Norrtälje kommun. De ska känna stolthet över alla vackra och unika naturmiljöer vi har. Projektet innefattades av en styrgrupp med lärare från både kommunal och privat skola tillsammans med Naturcentrums personal. Styrgruppen har tagit fram områden som är lämpliga utflyktsmål med skolklasser och som är platser med höga natur- och kulturmiljövärden. Början till övningar och upplägg har arbetats fram som är lämpliga för respektive plats. Målet är att det ska finnas färdiga koncept som är kopplade till gällande läroplan (lgr 11). Vi hoppas på detta sätt stötta pedagoger att ta fler kliv ut med eleverna!

Projektet har genererat idén om att vi i framtiden ska skapa en digital portal här på hemsidan, där lärare kan lägga in praktiska tips eller fler övningar för platserna. Mer tid än det fanns utrymme för i grundprojektet måste läggas på platserna med elevgrupper för att kunna ta fram bra och genomarbetade övningar.

Lokala Naturvårdssatsningen

Här finner Du som pedagog olika  PDF som blir ett stöd i undervisningen utanför klassrummet. Låt eleverna lära av landskapet och bli berörda av verkligheten för vidare lärande!
Naturguidning, bakgrund
Naturguidning, Grisslehamn optiska telegrafen
Naturguidning, Norr Malma naturreservat
Naturguidning, orientering på Färsna gård
Naturguidning, Vigulfs hög och Fortet
Naturguidning, Skebo bruksmiljö
Naturguidning, Ängsö nationalpark

Norrtälje Naturcentrum har drivit  Naturguidning i Roslagen beviljat av LONA, Länsstyrelsen. Projektet är slutrapporterat hösten 2015.
Projektet gjordes i samarbete med Norrtälje kommun.