Samarbeten

Norrtälje Naturcentrum har ett brett spektra av samarbeten och nätverk

Science Center verksamheten har utvecklats i nära samverkan med:

Erkenlaboratoriet – som är Uppsala Universitets limnologiska fältstation vid sjön Erken norr om Norrtälje. Erkenlaboratoriet har i likhet med Norrtälje Naturcentrum skolbesök med inriktning på vatten och limniska system https://www.ieg.uu.se/erkenlaboratoriet

Utvecklingscentrum för vatten som är en verksamhet med målet att sammanställa, utveckla och sprida kunskap samt stödja forskning och innovation om vatten och hjälpa till att lösa vattenutmaningar i Norrtälje kommun https://www.vattencentrum.se/

Dessa två verksamheter kompletterar Norrtälje Naturcentrum väl, och tillsammans kan vi täcka in många biotoper; skog, åker, äng och sjö och vara ett vetenskapligt centrum med utgångspunkt i de ekologiska sambanden

Andra verksamheter som vi genom olika Science Center-aktiviteter samarbetar med är;

Roslagens Sparbanksstiftelser https://roslagenssparbank.se/hallbarhetsamhallsnytta.html och

ICA Kvantum Flygfyren https://www.ica.se/butiker/kvantum/norrtalje/ica-kvantum-flygfyren-1447/butiken/sponsring/radda-ostersjon/

inom ramen för projektet ”Rädda Östersjön” https://www.hallbarhetroslagen.se/

Projektet Hållbarhetsdagarna https://www.norrtaljeenergi.se/om-oss/1899-projekt/hallbarhetsdagarna-2023/ har utvecklats i nära samverkan med Norrtälje energi, som är initiativtagare och projektägare https://www.norrtaljeenergi.se/

Och projektet Natur för ALLA – kommunikation om allemansrätten https://norrtaljenaturcentrum.se/natur-for-alla-kommunikation-om-allemansratten/ har Norrtälje Naturcentrum genomfört i gott samarbete med Naturskyddsföreningens i Roslagen https://roslagen.naturskyddsforeningen.se/