Samarbeten

Norrtälje Naturcentrum har ett brett spektra av samarbeten och nätverk

Science Center verksamheten har utvecklats i nära samverkan med:

Erkenlaboratoriet - som är Uppsala Universitets limnologiska fältstation vid sjön Erken norr om Norrtälje. Erkenlaboratoriet har i likhet med Norrtälje Naturcentrum skolbesök med inriktning på vatten och limniska system

Utvecklingscentrum för vatten som är en verksamhet med målet att sammanställa, utveckla och sprida kunskap samt stödja forskning och innovation om vatten och hjälpa till att lösa vattenutmaningar i Norrtälje kommun. vattencentrum.se

Dessa två verksamheter kompletterar Norrtälje Naturcentrum väl, och tillsammans kan vi täcka in många biotoper; skog, åker, äng och sjö och vara ett vetenskapligt centrum med utgångspunkt i de ekologiska sambanden

Andra verksamheter som vi genom olika Science Center-aktiviteter samarbetar med är;

Roslagens Sparbanksstiftelser

roslagenssparbank.se/hallbarhetsamhallsnytta och

ICA Kvantum Flygfyren Ica Kvantum Flygfyren - Sponsring - Rädda Östersjön

 

inom ramen för projektet "Rädda Östersjön" hallbarhetroslagen.se

Projektet Hållbarhetsdagarna har utvecklats i nära samverkan med Norrtälje energi, som är initiativtagare och projektägare Norrtälje Energi - Hållbarhetsdagarna 2024

 

 

Och projektet Natur för ALLA – kommunikation om allemansrätten har Norrtälje Naturcentrum genomfört i gott samarbete med Naturskyddsföreningens i Roslagen roslagen.naturskyddsforeningen.se