Totala Fynd Med Densitet 2

Plastens spridning i tätortsnära natur

Plasten är ett mirakelmaterial vi inte tycks få nog av. I takt med att efterfrågan ökar tillverkas allt mer plast år för år. Så mycket som 79% av allt plastavfall som någonsin producerats försvinner ur systemet ut i naturen. Mycket av det hamnar i världens hav, men även i våra naturområden där det sällan städas upp. Varför människor väljer att slänga sin plast där den inte hör hemma kommer av tre anledningar som berör normer, bekvämlighet och otydligt ansvar. Nedskräpade områden har en tendens att ofta bli mer nedskräpade om det inte hålls efter vilket på sikt ökar känslan av otrygghet för allmänheten.

2019 startade med stormen Alfrida som synliggjorde mycket av den plasten som läcker ut i den tätortsnära naturen runt Norrtälje. En idé föddes om det var möjligt att kunna genomföra en kartläggning av hur plast sprider sig i tätortsnära natur. Under sommaren 2019 utlyste Naturvårdsverket finansiering genom utlysningen ”Plast och mikroplast– hur löser vi utmaningarna” och till hösten 2019 var projektet igång. 919 hektar tätortsnära natur inventerades där 6506 plastfynd registrerades. Resultatet visar att plasten återfinns i alla naturområden man rör sig i, vissa värre än andra och att något måste till för att stävja fortsatt läckage av plast ut i naturen.

För frågor om projektet, kontakta 
norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Nedladdningslänk av rapporten: Plastens spridning i tätortsnära natur

Nedladdningslänk av Shapefiler GIS: Plastens spridning i tätortsnära natur

 

1200