Skog

Vår syn på skogen är att den kan ses på många olika sätt. Skogen ska kunna producera träråvara samtidigt som den ska hysa värden avseende natur, kultur och rekreation, och nyttjas av många. Skogen kan vara lek, bärplockning och jakt likväl som ekonomi, kolbindning och ovärderlig livsmiljö för växter och djur.

Norrtälje Naturcentrum arbetar för att att bidra till att bevara och utveckla mervärden i kommunens skogar enligt kriterierna för miljömålet Levande skogar. Vi utför på uppdrag av länsstyrelsens tillsyn i skogliga naturreservat och erbjuder skogsägare kurser och seminarier för skogsägare för att tillgängliggöra kunskap.

Img 1875