Naturdagar

 

Naturdagar med Norrtälje Naturcentrum ska ses som ett sinnligt läromedel och har självklar koppling till aktuella läroplaner och styrdokument.  

Lärprocessen startar i klassrummet där eleverna får veta tydligt mål med undervisningen. Där sker också förberedelser på olika sätt som muntlig fakta, inläsning eller vad pedagogen planerat för eleverna.

En Naturdag med NNC  är sedan en skoldag i autentisk miljö som trädgård, åker, äng eller i skog. Skoldagen leds av naturskolepedagoger och ordinarie pedagoger är delaktiga.  

Eleverna delas in i grupper och arbetar mestadels praktiskt. Reflektion enskilt, med klasskamrater och pedagoger är en naturlig del i metoden.

Naturdagen efterbearbetas sedan vidare i elevens ordinarie verksamhet. Eleverna har nu egna förstahandsupplevelser av till exempel ekosystemet skog eller matematiska begrepp som kubikmeter eller kvadratmeter. De har upplevt dessa begrepp med alla sinnen och dessa erfarenheter och upplevelser blir viktiga delar i reflektions-, analysdelen och en del i att formulera elevens egen kunskap.

Naturdagen har dessutom många andra positiva effekter som främjar elevens hälsa och välbefinnande. Dagsljuset, de gröna miljöerna och utomhuspedagogiken är ett sätt att arbeta långsiktigt med förebyggande elevhälsa. Dessutom kan dagarna göra underverk för sociala relationer, vilket forskningen visar är en viktig kvalitetsfaktor i undervisning.

De bästa skoldagarna är när klasserna har med sig råvaror från skolköket och vi tillsammans lagar lunch över öppen eld. Naturdagarna kittar ihop klassen och skapar förutsättningar för ökad måluppfyllnad hos eleverna.

Norrtälje Naturcentrums Naturdagar är för förskola, grundskola, gymnasium och Svenska för invandrare (SFI)

 

Nyhet!

Nytt avtal med Norrtälje kommun 2023 erbjuder  kostnadsfria naturdagar för elever i åk 3 tema Friluftliv och för elever i åk 5 tema Ekosystem.  Det finns också kostnadsfria Naturdagar reserverade för förskola. Först till kvarn!

 

För övriga Naturdagar är kostnaden enl

Prislista 2023

För offert och bokning kontakta oss på

norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Boka ett besök!

  • Förskola, skola, fritidshem, annan grupp, privatperson
  • Avdelning / ålder
  • Elever / deltagare
  • Telefonnummer till kontaktperson
  • Önskemål om tema / program vid besök
  • ÅÅÅÅ punkt MM punkt DD
    Önskemål om datum
  • Övrig information