Mångfaldsodling

Img 5840

På Färsna gård har Norrtälje Naturcentrum sedan 2008 utvecklat odlingarna. Nedanför mangårdsbyggnaden har vi vår stora köksträdgård och pedagogiska odling. Här är målet att skapa en fysisk plats för mångfald både vad det gäller grödor och människor. Här sker ett konkret arbete för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Här odlar barn, tonåringar, nyanlända vuxna, arbetstränande och många andra människor.

Meningen är att visa på möjligheter med odling för att producera mat, men även att odlingen är ett bra sätt att arbeta med psykisk och fysisk hälsa, samt att vara ett klassrum för undervisning av elever kopplat till skolan olika ämnen. Här ska det vara tillåtande- lite av en "Pippi Långstrumpsodling" brukar vi säga. Odlingarna ska genomsyras av delaktighet, nyfikenhet, kunskap, medbestämmande, glädje, fysisk aktivitet, samarbete, gemenskap  och sammanhang.

På åkrarna öster om gården driver NNC projekt Grönt kulturarv som ger en svindlande dynamik i samverkan med odlingarna som beskrivs ovan. Får vi till långsiktighet i odlingarna på Färsna gård kan de bli en bas för hållbarhetsarbete i Norrtälje kommun ur många synvinklar.

 

2020 har ICA Flygfyren och Roslagsbostäder sponsrat del av lön till trädgårdsskötsel som möjliggjort att vi kunnat odla även detta år. Tack för de rika möjligheter ni givit både skola, förskola, arbetstränande och allmänhet.