Färsna Resurscentrum

Just nu skapar vi på Färsna gård ett resurscentrum för småskalig hantering av ekologiskt odlad spannmål. Hit ska den som saknar maskiner för torkning, rensning och malning kunna köra sin skörd och nyttja anläggningen i stort sett kostnadsfritt. Vissa maskiner har redan tuffat igång - kom och se dem jobba eller bara följ uppbyggnaden av anläggningen på plats!

I och med att antalet jordbrukare minskar och de småskaliga jordbruken blir allt ovanligare går vi miste om stora värden, både avseende biologisk mångfald och kunskap. Landsbygden utarmas på många fler sätt och Norrtälje Naturcentrum har därför påbörjat uppbyggnaden av ett resurscentrum som ska underlätta för mindre aktörer att bevara-, starta upp-, eller utveckla jordbruksverksamheten. Anläggningen ska också ha en pedagogisk funktion och vara tillgänglig för gårdens besökare som en del av vårt science center.

Arbetet påbörjades under 2023 och kommer att avslutas under 2024. När vi är färdiga hoppas vi att odlare ska kunna köra hit sin spannmål med traktor och kärra, alt. storsäck. På magasinets övervåning ska enkla bingar finnas för lagring och dit ska spannmålen transporteras med skruv. På övervåningen ska distributionen ske med hjälp av rännor och mellan de två planen ska en skopelevator kunna flytta spannmålen. Man ska kunna välja mellan att torka, rensa, och mala, givetvis ska man kunna välja alla tre åtgärder utan att behöva bära eller lyfta större volymer.

Färsna resurscentrum ska inrymmas i det gamla magasinet, närmare bestämt i de två facken till vänster i bild samt utrymmet ovan dessa.

Magasinet

Projektets aktiviteter

Sädesrensen är en Petkus typ 20 som vi tog i bruk i slutet av 2023, torken en Passat spannmålstork med en volymkapacitet på c:a 1 kbm, och kvarnen en modern 700 mm stenkvarn med pneumatisk transport till sikt (mer om kvarnen här).

Petkus

 

 

Projektledare

Tobias Nilsson

+46 70 999 63 25 tobias@norrtaljenaturcentrum.se

Tobias