Spannmålsskolan

- en utställning om historisk och nutida betydelse

 

I projektet Spannmålsskolan kommer Norrtälje Naturcentrum under 2023-24, med finansinering från Riksantikvarieämbetet dels att skapa en utställning om spannmål och dels bygga upp en liten pedagogisk maskinlinje för allmänheten att förädla spannmål i. Utställning och maskinlinje kommer bli tillgängliga för allmänheten och finnas i anslutning till pågående verksamhet på Färsna gård, t.ex. demonstrationsodlingar, kvarnanläggning och veterantraktorklubb.

Det brukar sägas att spannmålens historiska betydelse inte kan överskattas. Spannmålen var under tusentals år inte bara basen i livsmedelsförsörjningen utan styrde också arbetets gång över året, nationalekonomi, handel och markanvändning.

Ännu idag är de flesta länder på jorden starkt beroende av spannmål, även om handeln blivit allt mer global. Ett aktuellt exempel är situationen i Ukraina, där kriget påverkat odling och export av vete med effekter på livsmedelspriser i hela världen. I dagens moderna samhälle har människor allt färre beröringspunkter med livsmedelsproduktion i allmänhet och i synnerhet primärproduktion av bulkvaror som spannmål.

Umfa54429 2449

 

Projektets aktiviteter

Vi kommer nu i en utställning visa hur spannmålen och dess hantering påverkade samhället historiskt och ännu gör idag. Sedan flera år tillbaka arbetar Norrtälje Naturcentrum med olika spannmålsrelaterade projekt, i synnerhet odling av historiska sorter och så kallade kulturspannmål. Det möjliggör att visa utställningen ihop med levande växtmaterial och olika aktiviteter kring spannmålens hantering på plats. Halvvägs in på 2024 hoppas vi kunna inviga utställningen och bjuda in allmänheten till att prova på att tröska, rensa och mala spannmål i mycket liten skala - välkomna då!

Matti Spannmål

Producent för utställningen är Matti Leino som är agronom och docent i genetik. Matti forskar idag på arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet, men har även skrivit böckerna ”Spannmål: svenska lantsorter” (2017), ”Underbara kålrötter” (2020) och ”Nordiska ärter” (2022) samt ett 40­-tal vetenskapliga artiklar på området kulturväxthistoria. Matti har tidigare medverkat i produktionen av utställningarna ”Åker”, ”Stråsäd och trindsäd” och ”Linnés tre riken” vid Nordiska museet.