1. Ekbacke Erken 70

Erkenleden - en möjlig vandrings- och paddlingsled genom unik vildmark

Sjön Erken och dess omgivande natur är av unikt slag och det är inte en tillfällighet att väldigt många av områdets skogsbetsånd ombildats till naturreservat. Både sjö, naturreservat och annan omgivande natur är idag dåligt besökt vilket gav oss skäl att undersöka möjligheten att utveckla det rörliga friluftslivet i området.

Vi har i förstudien tittat på geografiska betingelser, naturvärden och framkomlighet. Vi har även försökt få överblick över det befintliga idag i form av näringsverksamhet, service och aktiviteter. Med hjälp av referensprojekt har vi underskt vilka tänkbara utvecklingsmöjligheter som finns i området då det kommer till naturturism, med fokus på vad som skulle kunna gynna den lokala näringsverksamheten.

Ladda ner slutrapporten som pdf för desktop!

För frågor om förstudien och pdf för utskrift, kontakta Tobias Nilsson, 0709-99 63 25.