Aktuellt

BoU Norrtälje kommun har  samarbetsavtal 2022 med Norrtälje Naturcentrums utomhuspedagogiska del

Naturcentrum  vill vara en resurs för mer utomhuspedagigik i förskola och skola i Norrtälje kommun. Avtalet omfattar både kommunala och enskilda verksamheter och kommer innefatta Naturdagar för elever kopplade till olika kursplaner i gällande läroplaner, processledning för lärare och pedagoger avseende utomhuspedagogik i medvetet ledarskap, samt träffar för pedagoger i förskola och lärare i grundskola och delaktighet vid utveckling av pedagogiska projekt i Norrtälje kommun.

Utomhuspedagogik är ett sätt att arbeta med teori och praktik i växelverkan, samt att se platsen som en central faktor i lärandet. I utomhuspedagogik blir ämnesintegrationen naturlig och skapar sammanhang för elever, vilket är helt i enlighet med den nya förändrade läroplanen, lgr22. Utomhuspedagogik gynnar lärandet, fysisk och psykisk hälsa samt ett led i att arbeta långsiktigt med hållbarhet.

Syftet med avtalet är att fler skolor och förskolor i Norrtälje kommun ska få möjlighet att använda utomhuspedagogik och att inspirera fler enheter att arbeta med utomhuspedagogiska metoder.

Här är ett informationsblad till alla grundskolor och förskolor med mer information om avtal

220809 Utskick till alla enheter om Norrtälje Naturcentrums avtal med BoU förskola och skola 2022 UTOMHUSPEDAGOGIK

2022 SKÄRGÅRDSDAGAR

Naturcentrum erbjuder gratis Skärgårdsdagar för alla elever i åk 6 under hösten 2022. Skoldagen genomförs i Riddersholms naturreservat vid Kapellskär.  Dagarna möjliggörs av RSB stiftelser.

 

Utskrift

Läs mer om dagarnas innehåll här -

Skärgårdsdag åk 6 Upplägg Norrtälje Naturcentrum

 

Syftet med dagarna är att ge så många elever i åk 6 som möjligt en upplevelse av Skärgård och metoden för att uppnå detta är utomhuspedagogik – där skoldagen förflyttas ut till den verkliga skärgårdsmiljön och vi har möjlighet att lära och uppleva med alla sinnen!  

Anmäl ert intresse snarast till Norrtälje naturcentrum, lotta@norrtaljenaturcentrum.se

Målet är att Skärgårdsdagar ska finnas framöver som ett led  i ett hållbart Roslagen  och att elever ska få en känsla för vår vackra skärgård.

 

HÅLLBARHETSDAGAR

I samarbete med Norrtelje Energi kommer Norrtälje Naturcentrum även att genomföra Hållbarhetsdagar under höstterminen 2022.

Läs mer om dagarnas innehåll och upplägg samt hur man anmäler sig på Norrtelje Energis hemsida

 

NYHET FÖR ALLA FRITIDSHEM I NORRTÄLJE KOMMUN!

2021 hade  NNC samarbete med BoU för att utveckla fritidshemmen med mer utomhuspedagogik.

Vi har tagit fram ett nytt koncept; utlåningslådor med material till aktiviteter och undervisning i lilla gruppen - LÄS MER HÄR!

Maila Anna Westerlund för bokning anna@norrtaljenaturcentrum.se