Aktuellt

Norrtälje Naturcentrum söker vikarie till naturskoleverksamheten mars - juni 2023

Läs platsannonsen här! Platsannons_vikariat_våren 2023

BoU Norrtälje kommun har  samarbetsavtal 2023 med Norrtälje Naturcentrums utomhuspedagogiska del

Naturcentrum vill vara en resurs för mer utomhuspedagogik i förskola och skola i Norrtälje kommun. Avtalet omfattar både kommunala och enskilda verksamheter och innefattar Naturdagar för elever kopplade till olika kursplaner i gällande läroplaner, processledning för lärare och pedagoger avseende utomhuspedagogik i medvetet ledarskap, samt träffar för pedagoger i förskola och lärare i grundskola och delaktighet vid utveckling av pedagogiska projekt i Norrtälje kommun.

Utomhuspedagogik är ett sätt att arbeta med teori och praktik i växelverkan, samt att se platsen som en central faktor i lärandet. I utomhuspedagogik blir ämnesintegrationen naturlig och skapar sammanhang för elever, vilket är helt i enlighet med den nya förändrade läroplanen, lgr22. Utomhuspedagogik gynnar lärandet, fysisk och psykisk hälsa samt ett led i att arbeta långsiktigt med hållbarhet. Syftet med avtalet är att fler skolor och förskolor i Norrtälje kommun ska få möjlighet att använda utomhuspedagogik och att inspirera fler enheter att arbeta med utomhuspedagogiska metoder och se lärmiljöerna inomhus och utomhus som en resurs i lärandet.