Aktuellt

Skoldagen i trädgårdslandet - det finns ingen bättre plats att arbeta konkret med hållbarhet både i praktik och dialog med elever. Norrtälje Naturcentrum erbjuder detta koncept på två skoldagar för skolklasser i åk 1-3 i år och skolklasserna blir en del i vår gemensamma odling på Färsna gård. En möjlighet för skolor som inte har en egen Skolträdgård.

Odlarskolan erbjuder undervisning, fysisk aktivitet, socialt sammanhang och ökad förståelse för råvaror och kunskap om vilket arbete det är att producera en morot. Boka nu- bästa sätter för elever att lära om växter, kretslopp, ekologi och hållbarhet i praktiken! Mer information om projektet finns här.

Odlarskolans upplägg för samma klass;

Odlarskolan 1 i maj :                                 V Å R B R U K  O C H SÅDD

Odlarskolan 2 i augusti/september:            S K Ö R D   O C H   S M A K

Utskrift

BoU Norrtälje kommun har samarbetsavtal 2024 med Norrtälje Naturcentrums utomhuspedagogiska del

Naturcentrum är en resurs för mer utomhuspedagogik i förskola och skola i Norrtälje kommun. Avtalet omfattar både kommunala och enskilda verksamheter och innefattar Naturdagar för elever kopplade till olika kursplaner i gällande läroplaner, processledning för lärare och pedagoger avseende utomhuspedagogik i medvetet ledarskap, samt nätverksträffar för pedagoger i förskola och lärare i grundskola och delaktighet vid utveckling av pedagogiska projekt i Norrtälje kommun.

Utomhuspedagogik är ett sätt att arbeta med teori och praktik i växelverkan, samt att se platsen som en central faktor i  undervisningen . I utomhuspedagogik blir ämnesintegrationen naturlig och skapar sammanhang för elever, vilket är helt i enlighet med läroplanen. Utomhuspedagogik gynnar lärandet, fysisk och psykisk hälsa samt ett led i att arbeta långsiktigt med hållbarhet. Syftet med avtalet är att fler skolor och förskolor i Norrtälje kommun ska få möjlighet att använda utomhuspedagogik  i olika ämnen , samt att  inspirera fler enheter att arbeta med utomhuspedagogiska metoder och se lärmiljöerna inomhus och utomhus som en resurs i lärandet. Läs mer i länken nedan om avtal mot grundskola;

240131 Utskick till Norrtälje kommuns grundskolor Avtal Mer utomhuspedagogik i skola med Norrtälje Naturcentrum 2024

 

Läs mer i länken nedan om avtal mot förskola;

240301 Utskick till alla förskolor om Norrtälje Naturcentrums avtal med BoU UTOMHUSPEDAGOGIK