Aktuellt

BoU Norrtälje kommun tecknar samarbetsavtal 2021 med Norrtälje Naturcentrum

 

Naturcentrum  kommer vara en resurs för förskola och skola i Norrtälje kommun.

Avtalet omfattar både kommunala och enskilda verksamheter och kommer innefatta Naturdagar för elever kopplade till olika kursplaner i gällande läroplaner, processledning för lärare och pedagoger avseende utomhuspedagogik i medvetet ledarskap, samt träffar för pedagoger och delaktighet vid utveckling av pedagogiska projekt i Norrtälje kommun.

 

Utomhuspedagogik är ett sätt att arbeta med teori och praktik i växelverkan, samt att se platsen som en central faktor i lärandet. Utomhuspedagogik gynnar lärandet, fysisk och psykisk hälsa samt ett led i att arbeta långsiktigt med hållbarhet.

Syftet med avtalet är att fler skolor och förskolor i Norrtälje kommun ska få möjlighet att använda utomhuspedagogik och att inspirera fler enheter att arbeta med utomhuspedagogiska metoder.

Under gällande pandemi kommer avtalet ha flexibla lösningar som är digitala och utomhus. 2021 blir ett pilotår, där vi sedan tillsammans utvärderar för att hitta bästa långsiktiga lösningen.

För mer information kontakta Norrtälje Naturcentrum, Anna Westerlund anna@norrtaljenaturcentrum.se

2021 SKÄRGÅRDSDAGAR

Naturcentrum erbjuder gratis Skärgårdsdagar för alla elever i åk 6 under hösten 2021.Dagarna möjliggjörs av RSB stiftelser.

 

Utskrift

 

Läs mer om dagarnas innehåll här -

Skärgårdsdag i Roslagen Riddersholm 2021 (1)

Syftet med dagarna är att ge så många elever i åk 6 som möjligt en upplevelse av Skärgård och metoden för att uppnå detta är utomhuspedagogik – där skoldagen förflyttas ut till den verkliga skärgårdsmiljön och vi har möjlighet att lära och uppleva med alla sinnen!  

Anmäl ert intresse snarast till Norrtälje naturcentrum. Det finns platser kvar nu till hösten.

Målet är att Skärgårdsdagar ska finnas framöver som ett led  i ett hållbart Roslagen  och att elever ska få en känsla för vår vackra skärgård. Dagarna genomfördes i Riddersholm vid Kapellskär.

 

HÅLLBARHETSDAGAR

I samarbete med Norrtelje Energi kommer Norrtälje Naturcentrum även att genomföra Hållbarhetsdagar under höstterminen 2021.

Läs mer om dagarnas innehåll och upplägg samt hur man anmäler sig på Norrtelje Energis hemsida

 

NYHET FÖR ALLA FRITIDSHEM I NORRTÄLJE KOMMUN!

I år har NNC samarbete med BoU för att utveckla fritidshemmen med mer utomhuspedagogik.

Vi har tagit fram ett nytt koncept; utlåningslådor med material till aktiviteter och undervisning i lilla gruppen - LÄS MER HÄR!