Natur och växtkraft för ALLA

Norrtälje Naturvårdsstiftelse har drivit  projekt Natur och växtkraft för ALLA  Allmänna arvsfonden mellan 2015-2017.

Projektet syftade  till att arbeta för ungas bättre fysiska och psykiska hälsa med utomhuspedagogik, friluftsliv  och odling som metod. Det syftade också till att förebygga utanförskap. Syftet var också att visa hur organisationer som Norrtälje Naturcentrum, andra organisationer, ideella krafter kan samverka för att stödja samhällsfunktioner som sjukvård, skola och omsorg. Projektet syftade även till att utveckla nya metoder för skola och utbildning, för att få fler elever att lyckas och förverkliga drömmar!

Projektet är avslutat men fortlever på många sätt med den metodutveckling som gjordes. Norrtälje Naturcentrum har idag Naturdagar för skolelever, lovläger i samarbete med Barn- och ungdommedicinsk mottagning i Norrtälje och Matmöten med unga. Allt syftar till att visa hur utomhuspedagogik i natur och odling är ett verktyg för ungas bättre fysiska och psykiska hälsa.

Projektet avslutades med en bokrelease VÄXTKRAFT.

Natur Växtkraft För Alla Web

Kontakta

Anna Westerlund
Projektledare
Färsna Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se

0176-18402

Följ projektet på Färsna Naturcentrums Facebook

Arvsfonden har 160915 beslutat att stänga alla projektbloggar så nu kan ni inte följa

www.arvsfonden.se/projekt/natur-och-vaxtkraft-for-alla