Img 5258

Naturen en väg till integration i Norrtälje kommun, § 37

Projektet är avslutat, men Norrtälje Naturcentrum arbetar för att naturen och Färsna gård ska vara en långsiktig strategi för inkludering och mångfald i Norrtälje kommun. Se film https://youtu.be/rNeBOR4DtRA

Norrtälje Naturcentrum projektledde och drev projekt Naturen en väg till Integration/mångfald i Norrtälje kommun. Det finansierades av Länsstyrelsen i Stockholms län (utvecklingsmedel inom ramen för § 37)   och var ett samverkansprojekt med Norrtälje kommun.

Målet var och är att visa på utomhuspedagogik och som en resurs och metod i etableringsfasen av nyanlända människor. Naturen och odlingen är stora resurser. Vi utvecklade metoder gällande integration och mångfald genom åtgärder Grönt klassrum, Hållbar praktik, Natur för ALLA på Färsna gård.

Grönt klassrum har varit en framgångssaga. Det är en öppen verksamhet varje vecka för nyanlända kvinnor långt från arbetsmarknaden, NNC mål är att få in detta som en ordinarie verksamhet för prioriterad målgrupp mellan utbildningar och praktik. En plats för lärande och hållbarhet. Se pp

Grönt klassrum § 37 Norrtälje metod och dokumentation

 

Här är en film som visar Hållbar praktik. 2020 hade NNC ett samarbetsavtal med Norrtälje kommuns Arbetsmarknadscentrum som möjliggjorde arbetsträning för kvinnor med behov av förstärkt arbetsträning. Kaféet på gården är en mötesplats, samt att de arbetar med städ, konferens och odling. Arbetsträningen på NNC stängde 2022. Se film https://youtu.be/IYNcSVIfXcw

Anna Glas, integrationsstrateg på Norrtälje kommun,  var kommunens kontaktperson. Projektet låg under Trygg i Norrtälje kommun TINK. Här kan man ta del av utdrag ur slutrapport som skrevs 2020 Slutrapport Naturen en väg till integration i Norrtälje kommun 2018-2019

Läs mer om tidigare liknande projekt 

Möjligheter-utanför-klassrummet-Häfte-Utomhuspedagogik-som-en-metod-i-sfi-2016-SKOLVERKET-Hermods-AB-och-Naturcentrum-i-Norrtälje-SV

För frågor, uppdrag och samarbeten kontakta projektledare Anna Westerlund, Norrtälje Naturcentrum, anna@norrtaljenaturcentrum.se

 

 

Kontakt

Anna Westerlund, projektledare

Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se

0176-184 02