Norrtälje Naturcentrum utomhuspedagogik

Naturdagar Grundskola

Norrtälje Naturcentrums utomhuspedagogiska verksamhet är en resurs för skolor gällande utomhuspedagogik för elever. På Färsna gård i Norrtälje erbjuder vi skoldagar i naturen och på gården. Vi kan också genomföra naturdagen eller ett lektionspass i er skolas närmiljö. De är kopplade till  läroplan.  Naturdagar ska ses som en ordinarie del i elevers utbildning.

I skiftande lärmiljöer  kan elever koppla ihop teori och praktik för ökad förståelse och måluppfyllnad.

Under Covid-19-pandemin bjuder utemiljön och naturen in till ett tryggare klassrum på många sätt. Ett medvetet ledarskap är en förutsättning för hög kvalitet gällande undervisning ute.

Naturdagar för Grundskola

Åk f-1

Naturdag Språklek åk f-1 NNC

Naturdag-Svenska-djur-f-1-NNC (6)

Naturdag Odling, hållbarhet våren åk 1-3 NNC

Lektioner i skolans närmiljö;

 • Småkryp (ekologi)- ca 60 min
 • Språk ute (sv)- ca 60 min
 • Vinterekologi- ca 60 min
 • Naturruta (ekologi) - ca 60 min

Åk 2-3

Naturdag Friluftsliv åk 2-3

Naturdag Skogens ekologi åk 2-3 NNC

Naturdag Forntid åk 2-3 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet våren åk 1-3 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet skörd åk 2-3 NNC

Lektioner i skolans närmiljö;

 • Vinterekologi- ca 60 min
 • Symmetri ute (ma)- ca 60 min
 • Klädsel och friluftliv(friluftsliv IDH)- 60 min
 • Småkryp (ekologi)- 60 min
 • Naturruta (ekologi) - ca 60 min

 

Åk 4-6

Naturdag Friluftsliv åk 4-6

Naturdag Stora rovdjur åk 4-6 NNC

Naturdag Odling och hållbarhet våren åk 4-6 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet skörd åk 4-6 NNC

Lektioner i skolans närmiljö:

 • Ekosystem och ekologi - ca 60 min
 • Fenologi - ca 60 min
 • Vinterekologi - ca 60 min
 • Allemansrätt och friluftsliv (friluftsliv IDH)- ca 60 min
 • Friluftsteknik 1- kniv och säkerhet (friluftsliv IDH)- ca 60 min

Åk 7-9

Naturdag Uppstart åk 7-9

Naturdag Odling och hållbarhet våren åk 7-9 NNC

Naturdag Odling,hållbarhet skörd åk 7-9

Naturdag Vinterekologi åk 7-9 NNC

Naturdag Friluftsliv vinter åk 7-9

Lektioner i skolans närmiljö:

 • Vinterekologi (biologi)- ca 60 minuter
 • Friluftsteknik 2- trangiakök (friluftsliv IDH)- ca 60 min
 • Ekologiska samband - ca 80 min
 • Kolets kretslopp - ca 80 min

 

 

Skolans uppdrag, lgr11/19:

”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är kunskap idag och i framtiden och hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter ett samspel mellan varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir en helhet:”

 

Låt oss tillsammans i Norrtälje kommun skapa dynamiska, spännande lärmiljöer med eleven i centrum.
Hur får vi så många elever som möjligt att lyckas och skapa en inkluderande skola där alla kommer till sin rätt- en mer  tillgänglig utbildning? Utomhuspedagogiken främjar också samarbete, sociala relationer och ämnesintegration, vilket forskningsmässigt visat sig vara en stor framgångsfaktor för elevers lärande.

 

Efter Naturdag med elever vore det ovärderligt om du som lärare återkopplade med utvärdering så att vi kan utvecklas, samt fylla skolans/förskolans behov ännu bättre. Ladda ner utvärderingen nedan och skriv direkt i den och maila norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Utvardering-Larare-naturdag-NorrtaljeNaturcentrum2021 (6)

Nyhet!

Kostnadsfria dagar eller lektionspass för kommunala och enskilda  grundskolor i Norrtälje kommun genom avtal BoU.Alla elever i åk 3 och 5 kommer erbjudas Naturdag.  Sedan kan ni boka flera dagar enligt

prislistan.

Bokning sker via norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

 

 

Utskrift
norrtalje_kommun