Norrtälje Naturcentrum utomhuspedagogik

Naturdagar Grundskola

Norrtälje Naturcentrums utomhuspedagogiska verksamhet är en resurs för skolor gällande utomhuspedagogik för elever. På Färsna gård i Norrtälje erbjuder vi skoldagar i naturen och på gården. Vi kan också genomföra naturdagen i er skolas närmiljö. De är kopplade till olika kursplaner och gällande läroplan. Naturdagar ska ses som en ordinarie del i elevers utbildning.

I skiftande lärmiljöer  kan elever koppla ihop teori och praktik för ökad förståelse och måluppfyllnad.

Under Covid-19-pandemin bjuder utemiljön och naturen in till ett tryggare klassrum på många sätt. Ett medvetet ledarskap är en förutsättning för hög kvalitet gällande undervisning ute.

Naturdagar genomförs på Färsna gård i Norrtälje. Vissa teman kan anpassas för kortare program och vissa teman kan genomföras i skolans närmiljö

 

Naturdagar för Grundskola

Åk f-1

Naturdag Språklek åk f-1 NNC

Naturdag Svenska djur f-1 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet våren åk 1-3 NNC

Anpassningsbara teman

  • Naturruta (ekologi) - ca 60 min
  • Sopor & kompost (nedbrytning, kolets kretslopp) - ca 60 min

Åk 2-3

Naturdag Friluftsliv åk 2-3 NNC

Naturdag Skogens ekologi åk 2-3 NNC

Naturdag Forntid åk 2-3 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet våren åk 1-3 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet skörd åk 2-3 NNC

Anpassningsbara teman

  • Naturruta (ekologi) - ca 60 min
  • Sopor & kompost (nedbrytning, kolets kretslopp) - ca 60 min

 

Åk 4-6

Naturdag Friluftsliv åk 4-6 NNC

Naturdag Stora rovdjur åk 4-6 NNC

Naturdag Odling och hållbarhet våren åk 4-6 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet skörd åk 4-6 NNC

Anpassningsbara teman

  • Naturruta (ekologi) - ca 60 min
  • Sopor & kompost (nedbrytning, kolets kretslopp) - ca 60 min

Åk 7-9

Naturdag Uppstart åk 7-9

Naturdag Odling och hållbarhet våren åk 7-9 NNC

Naturdag Odling,hållbarhet skörd åk 7-9

Naturdag Vinterekologi åk 7-9 NNC

Naturdag Friluftsliv vinter åk 7-9

Anpassningsbara teman

  • Ekologiska samband - ca 80 min
  • Kolets kretslopp - ca 80 min
  • Plast i naturen - ca 80 min

 

 

Skolans uppdrag, lgr11/19:

”Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är kunskap idag och i framtiden och hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som förutsätter ett samspel mellan varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former balanseras och blir en helhet:”

 

Låt oss tillsammans i Norrtälje kommun skapa dynamiska, spännande lärmiljöer med eleven i centrum.
Hur får vi så många elever som möjligt att lyckas och skapa en inkluderande skola där alla kommer till sin rätt- en mer  tillgänglig utbildning? Utomhuspedagogiken främjar också samarbete och integration mellan ämnen, vilket forskningsmässigt visat sig vara en stor framgångsfaktor för elevers lärande. Vi måste samverka (Hattie 2009)!

 

Efter Naturdag med elever vore det ovärderligt om du som lärare återkopplade med utvärdering så att vi kan utvecklas, samt fylla skolans/förskolans behov ännu bättre. Ladda ner utvärderingen nedan och skriv direkt i den och maila norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Utvärdering lärare Naturdag NNC 2021

Nyhet!

Kostnadsfria dagar för kommunala och enskilda  grundskolor i Norrtälje kommun genom avtal BoU.

Max 2 per skola /år

 

Bokning och mer info - kontakta oss!

norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

 

Ordinarie dagar Prislista 2021

 

2021 delfinansierar Roslagens Sparbanks Stiftelser Naturdagar för elever från Norrtälje kommun. En dag/klass kostar nu 900 kr ex moms.

Se prislistan

 

Utskrift
norrtalje_kommun

 

Bokning:

norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se