Naturdagar Grundskola

Norrtälje Naturcentrums utomhuspedagogiska verksamhet vill bidra med mer  utomhuspedagogik för elever. På Färsna gård i Norrtälje erbjuder vi skoldagar; Naturdagar, i våra olika uteklassrum i naturen och i trädgården.  Vi kan också genomföra naturdagen eller ett lektionspass i er skolas närmiljö.

Naturdagarna är kopplade till gällande läroplan. Naturdagar ska ses som en ordinarie del i elevers utbildning. I skiftande lärmiljöer kan elever koppla ihop teori och praktik för ökad förståelse och måluppfyllnad. Utomhuspedagogik är även ett sätt att långsiktigt arbeta med elevers fysiska och psykiska hälsa, samt mot hållbar utveckling. Ett medvetet ledarskap är en förutsättning för hög kvalitet gällande undervisning utomhus.

Genom avtal med BoU-förvaltningen erbjuds alla skolklasser i Norrtälje kommun i årskurs 5 (våren) och elever i årskurs 3 (hösten) följande kostnadsfria Naturdagar under 2024.

Naturdag Ekosystem ska ses som ett sinnligt läromedel. Eleverna ska få uppleva ekosystem med alla sinnen. Dessa förstahandsupplevelser förvaltas sedan i klassrummet och vidare studier tar vid som kopplar ihop teori och praktik för elevers kunskaper om ekologi.

Till Lärare: Kompletterande film inför Naturdag Ekosystem

Övrigt skolprogram  som kan bokas enl prislista

Åk f-1

Naturdag Språklek åk f-1 NNC lgr22

Naturdag Svenska djur f-1 NNC lgr22

Naturdag Odling, hållbarhet våren åk 1-3 NNC lgr22

Lektioner i skolans närmiljö;

 • Småkryp (ekologi)- ca 60 min
 • Språk ute (sv)- ca 60 min
 • Vinterekologi- ca 60 min
 • Naturruta (ekologi) - ca 60 min

Åk 2-3

Naturdag Friluftsliv 1 åk 3 Norrtälje Naturcentrum lgr22

Naturdag Skogens ekologi åk 2-3 NNC lgr22

Naturdag Forntid åk 2-3 NNC lgr22

Naturdag Odling, hållbarhet våren åk 1-3 NNC lgr22

Naturdag Odling, hållbarhet hösten  åk 2-3 lgr22 NNC

Lektioner i skolans närmiljö;

 • Vinterekologi- ca 60 min
 • Symmetri ute (ma)- ca 60 min
 • Klädsel och friluftliv(friluftsliv IDH)- 60 min
 • Småkryp (ekologi)- 60 min
 • Naturruta (ekologi) - ca 60 min

 

Åk 4-6

Naturdag Friluftsliv åk 4-6 NNC lgr22

Naturdag Stora rovdjur åk 4-6 NNC lrg22

Naturdag Odling och hållbarhet våren åk 4-6 NNC lgr22

Naturdag Odling, hållbarhet skörd åk 4-6 NNC lgr22

Lektioner i skolans närmiljö:

 • Ekosystem och ekologi - ca 60 min
 • Fenologi - ca 60 min
 • Vinterekologi - ca 60 min
 • Allemansrätt och friluftsliv (friluftsliv IDH)- ca 60 min
 • Friluftsteknik 1- kniv och säkerhet (friluftsliv IDH)- ca 60 min

Åk 7-9

Naturdag Uppstart åk 7-9

Naturdag Odling och hållbarhet våren åk 7-9 NNC

Naturdag Odling,hållbarhet skörd åk 7-9

Naturdag Vinterekologi åk 7-9 NNC

Naturdag Friluftsliv vinter åk 7-9

Lektioner i skolans närmiljö:

 • Vinterekologi (biologi)- ca 60 minuter
 • Friluftsteknik 2- trangiakök (friluftsliv IDH)- ca 60 min
 • Ekologiska samband - ca 80 min
 • Kolets kretslopp - ca 80 min

 

Skolans uppdrag, lgr22

I läroplanen betonas ämnesintegration och vikten av att skapa helhetssyn i lärandet för elever. I utomhuspedagogiken blir en varierad undervisning självklar, samt att naturen och verkligheten visar på helhet och sammanhang. Genom samverkan med ämnen i skolan kan vi arbeta mot många ämnesmål samtidigt. Utomhuspedagogiken främjar också samarbete och sociala relationer, vilket forskningsmässigt visat sig vara en stor framgångsfaktor för elevers lärande.

Utvärdering

Efter Naturdag med elever vore det ovärderligt om du som lärare återkopplade med utvärdering så att vi kan utvecklas, samt fylla skolans behov ännu bättre. De finansiärer som stödjer Naturdagar kräver också utvärdering. Ladda ner utvärderingen nedan och skriv direkt i den och maila norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Utvärdering grundskola-Lärare-naturdag-Norrtälje -Naturcentrum

 

Alla elever i Norrtälje kommun åk 5 (våren) erbjuds kostnadsfri Naturdag Ekosystem (bi) och alla elever i åk 3 erbjuds Naturdag Friluftsliv (IDH) genom avtal med BoU.

Sedan kan skolor boka flera dagar enligt prislistan, där Roslagens Sparbanks Stiftelser delfinansierar Naturdagar för elever i Norrtälje kommun.

Utskrift

Bokning sker via:

norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Logo Norrtälje Kommun
Utskrift