Naturdagar Grundskola

Norrtälje Naturcentrums utomhuspedagogiska verksamhet vill bidra med mer  utomhuspedagogik för elever. På Färsna gård i Norrtälje erbjuder vi skoldagar i våra olika uteklassrum naturen och på gården. Vi kan också genomföra naturdagen eller ett lektionspass i er skolas närmiljö. Naturdagarna är kopplade till gällande läroplan.  Naturdagar ska ses som en ordinarie del i elevers utbildning. I skiftande lärmiljöer  kan elever koppla ihop teori och praktik för ökad förståelse och måluppfyllnad. Utomhuspedagogik  är även ett sätt att långsiktigt arbeta med elevers fysiska och psykiska hälsa, samt mot hållbar utveckling. Ett medvetet ledarskap är en förutsättning för hög kvalitet gällande undervisning utomhus.

Genom avtal med BoU-förvaltningen erbjuds alla skolklasser i Norrtälje kommun  i årskurs 3 (hösten)  och årskurs  5 (våren)  följande kostnadsfria Naturdagar under 2023

Naturdag Friluftsliv 1 åk 3 Norrtälje Naturcentrum lgr22

Naturdag Ekosystem åk 5 Norrtälje Naturcentrum lgr22

 

Övrigt skolprogram  som kan bokas enl prislista

Åk f-1

Naturdag Språklek åk f-1 NNC

Naturdag-Svenska-djur-f-1-NNC (6)

Naturdag Odling, hållbarhet våren åk 1-3 NNC

Lektioner i skolans närmiljö;

 • Småkryp (ekologi)- ca 60 min
 • Språk ute (sv)- ca 60 min
 • Vinterekologi- ca 60 min
 • Naturruta (ekologi) - ca 60 min

Åk 2-3

Naturdag Friluftsliv 1 åk 3 Norrtälje Naturcentrum lgr22

Naturdag Skogens ekologi åk 2-3 NNC

Naturdag Forntid åk 2-3 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet våren åk 1-3 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet hösten  åk 2-3 lgr22 NNC

Lektioner i skolans närmiljö;

 • Vinterekologi- ca 60 min
 • Symmetri ute (ma)- ca 60 min
 • Klädsel och friluftliv(friluftsliv IDH)- 60 min
 • Småkryp (ekologi)- 60 min
 • Naturruta (ekologi) - ca 60 min

 

Åk 4-6

Naturdag Friluftsliv åk 4-6

Naturdag Stora rovdjur åk 4-6 NNC

Naturdag Odling och hållbarhet våren åk 4-6 NNC

Naturdag Odling, hållbarhet skörd åk 4-6 NNC

Lektioner i skolans närmiljö:

 • Ekosystem och ekologi - ca 60 min
 • Fenologi - ca 60 min
 • Vinterekologi - ca 60 min
 • Allemansrätt och friluftsliv (friluftsliv IDH)- ca 60 min
 • Friluftsteknik 1- kniv och säkerhet (friluftsliv IDH)- ca 60 min

Åk 7-9

Naturdag Uppstart åk 7-9

Naturdag Odling och hållbarhet våren åk 7-9 NNC

Naturdag Odling,hållbarhet skörd åk 7-9

Naturdag Vinterekologi åk 7-9 NNC

Naturdag Friluftsliv vinter åk 7-9

Lektioner i skolans närmiljö:

 • Vinterekologi (biologi)- ca 60 minuter
 • Friluftsteknik 2- trangiakök (friluftsliv IDH)- ca 60 min
 • Ekologiska samband - ca 80 min
 • Kolets kretslopp - ca 80 min

 

 

Skolans uppdrag, lgr22

I läroplanen betonas ämnesintegration och vikten av att skapa helhetssyn i lärandet för elever. I utomhuspedagogiken blir en varierad undervisning självklar, samt att naturen och verkligheten visar på helhet och sammanhang. Genom samverkan med ämnen i skolan kan vi arbeta mot många ämnesmål samtidigt. Utomhuspedagogiken främjar också samarbete och sociala relationer, vilket forskningsmässigt visat sig vara en stor framgångsfaktor för elevers lärande.

Utvärdering

Efter Naturdag med elever vore det ovärderligt om du som lärare återkopplade med utvärdering så att vi kan utvecklas, samt fylla skolans/förskolans behov ännu bättre. Ladda ner utvärderingen nedan och skriv direkt i den och maila norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Utvärdering  2023 grundskola-Lärare-naturdag-Norrtälje -Naturcentrum

 

Nyhet!

Alla elever i Norrtälje kommun  i åk 3 (hösttermin) och åk 5 (våren) erbjuds kostnadsfri Naturdag genom avtal med BoU.  Sedan kan ni boka flera dagar enligt

prislistan.

Bokning sker via norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

 

 

Utskrift
norrtalje_kommun