Lärar/Pedagogträffar för förskola, grundskola och fritidshem

Välkommen till nätverksträffar utomhus vid Färsna gård för att inspireras till att ha mer utomhuspedagogik i medvetet ledarskap på förskolan och i skolan. Träffen inleds med en praktisk tematisk aktivitet, följt av reflektion och eftermiddagskaffe. Träffen blir en viktig nätverksträff för pedagoger/lärare för fortsatt god skolutveckling ur olika perspektiv, samt samverkan med Norrtälje Naturcentrum.

Ta på kläder för utevistelse.

Plats: Färsna gård i Norrtälje. Samling utomhus framför mangårdsbyggnaden. Utomhus hela tillfället.
Tid: se nedan för resp tillfälle.
Målgrupp: Pedagoger i förskola. Lärare i skola och fritidshem

Kostnad: Nätverksträffarna är kostnadsfria för lärare/pedagoger anställda i Norrtälje kommun då de ligger i NNC avtal med BoU för 2024. Erbjudandet gäller både kommunala och enskilda verksamheter.

Måndagen den 15/4 kl 14-16                    Nätverksträff om hållbar utveckling-    för personal i förskola

Nätverksträff om hållbar utveckling och de globala målen. Naturcentrum kan inspirera till en grön tråd av hållbar utveckling i förskolan. Forskning, läroplanens mål, länkar till gratismaterial och så testar vi lite praktiskt utomhus. Tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. Vi samlas inomhus först. Sedan blir det lite inspiration utomhus och erfarenhetsutbyte.

Måndagen den 6/5 kl 15.15-17                    Pedagogisk odling/skolträdgård - för lärare i skola och fritidshem

I odlingen kan vi arbeta mot skolans läroplan inom olika undervisningsområden. Det är också en metod för demokrati, jämställdhet, elevhälsa och hållbarhet i praktiken. Välkommen till vår inspirerande Mångfaldsodling på Färsna gård i maj  för en närverksträff och erfarenhetsutbyte. Vi visar också möjlighet att odla enkelt och hållbart.

Onsdag 15/5 kl 15-16:45                              Pedagogisk odling - för lärare i skola och fritidshem

I odlingen kan vi arbeta med  förskolans  läroplan inom olika kunskapsområden. Det är också en metod för demokrati, jämställdhet, hälsa  och hållbarhet i praktiken.  Här kan barn leka, lära och uppleva! Välkommen till vår inspirerande Mångfaldsodling på Färsna gård i maj  för en närverksträff och erfarenhetsutbyte. Vi visar också möjlighet att odla enkelt och hållbart.

Torsdagen den 15  augusti   kl   8-11                  Friluftslivet i läroplan - för lärare  i Idrott och Hälsa f-9

En  uppstartsförmiddag inför läsåret. Hur ökar vi förutsättningar för måluppfyllnad i friluftsliv? Hur löser vi undervisningen i friluftsliv idag på olika skolor? En nätverksträff för samverkan mellan skolor, men också med Naturcentrum.   Detta tillfälle lagar vi tunnbröd över  öppen eld som en del i temat.

  • Diskussion om olika utlåningslådor som skulle behövas för olika moment i friluftslivet i undervisningen i IDH. Utifrån lärares behov kan vi diskutera möjligheter att utveckla koncept genom projekt som sedan kan bli en ordinarie resurs i elevers ordinarie utbildning.
  • Fortsatt diskussion om Norrtälje Naturcentrums examination i friluftsliv för elever åk 9 och om det är möjligt att organisera för fler skolor. Hur skulle det lösas?
  • Hur fungerar fb-gruppen Friluftsliv i Norrtälje kommuns skola?

 

Tisdag 20 augusti   kl   15-17                                            Med HKK i köksträdgården -                       Lärare HKK i grundskola f-9

Hur får elever starkare koppling till råvaror och odling? En nätverksträff för lärare för samverkan mellan skolor, samt Norrtälje Naturcentrum. Välkommen till vår inspirerande Mångfaldsodling på Färsna gård.  Inspireras av hållbar, enkel odling för att elever ska få koppling till råvaror. Vi fokuserar på ekologisk och  ekonomisk hållbarhet och koppling till Globala målen och HKK. Vi lyfter även hur utomhusmatlagning kan vara en del i undervisningen.

 

Måndagen den 7 /10  kl 9-11                                      Hållbar utveckling i förskola - för personal i förskola

Naturcentrum upprepar vårens träff om hållbar utveckling i förskola. Träff om hållbar utveckling och de globala målen. Naturcentrum kan inspirera till en grön tråd av hållbar utveckling i förskolan. Forskning, läroplanens mål, länkar till gratismaterial och så testar vi lite praktiskt utomhus. Tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. Vi samlas inomhus först. Sedan blir det lite inspiration utomhus och erfarenhetsutbyte.

Håll utkik här på hemsidan och på Norrtälje Naturcentrums instagram och facebook efter nya Pedagogträffar, föreläsningar mm.

 

Intresseanmälan  via mail till

Anna Westerlund, leg lärare och projektledare
Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se

 

Lärare/Pedagogträffarna är kostnadsfria för lärare/pedagoger i kommunala och fristående  förskolor och skolor i Norrtälje kommun genom NNC avtal med BoU Norrtälje kommun 2024.