Lärar/Pedagogträffar för förskola, grundskola och fritidshem

Välkommen till träffar utomhus vid Färsna gård för att inspireras till att ha mer utomhuspedagogik i medvetet ledarskap på förskolan och i skolan. Träffen inleds med en praktisk aktivitet, följt av reflektion och eftermiddagskaffe. Träffen blir en viktig nätverksträff för lärare för fortsatt god skolutveckling ur olika perspektiv, samt samverkan med Norrtälje Naturcentrum. Implementering av förändrad läroplan sker för grundskola, lgr22. Vad betyder förändringarna?

Ta på kläder för utevistelse.

Plats: Färsna gård i Norrtälje. Samling utomhus framför mangårdsbyggnaden. Utomhus hela tillfället.
Tid: se nedan för resp tillfälle.
Målgrupp: Pedagoger i förskola, lärare i skola och fritidshem

Kostnad: Nätverksträffarna är kostnadsfria för lärare/pedagoger anställda i Norrtälje kommun då de ligger i NNC avtal med BoU för 2023.  Gäller kommunala och enskilda verksamheter

 

Torsdag den 23 mars  kl 15-16.30 

Friluftslivet i läroplan
-för lärare  i Idrott och Hälsa f- 9.
Hur ökar vi förutsättningar för måluppfyllnad i friluftsliv? En nätverksträff för samverkan mellan skolor, men också med Naturcentrum. 

 

Onsdagen den 3 maj kl 15-17
Pedagogisk odling mot hållbar utveckling
-för personal  i förskola, skola, fritidshem
I odlingen kan vi arbeta mot både förskolans och skolan läroplan inom olika kunskapsområden. Det är också en metod för demokrati, jämställdhet och hållbarhet i praktiken. Välkommen till vår inspirerande Mångfaldsodling i maj  för en närverksträff och erfarenhetsutbyte. Vi visar också möjlighet att odla ENKELT

 

Onsdagen den 10 maj kl 14.30-16.30

Utomhuspedagogik i förskoleklass för - lärare i förskolklass

Inspiration om undervinsing i matematik, språk och no i förskolklass  genom utomhuspedagogik. Hur använder vi klassrummet, skolgården och närmiljön bäst som resurs för elevers lärande, utveckling och välbefinnande.

 

Tisdagen den 23 maj kl 15-16.30

Utompedagogiskt kafé

-för lärare i grundskola

Kom själv eller med arbetslaget. Hur kan vi nyttja lärmiljöerna mer kring  skolan?

 

Tisdagen den 23   augusti kl 15-17

NO i närmiljön 
-för lärare i grundskola
En träff för lärare som arbetar med NO i grundskola. Hur kan vi nyttja skolgården och närmiljön i undervisningen? Vi delar erfarenheter och metodutveckling. Implementering av förändrade läroplan lgr22.

 

Måndagen den 4 september kl 8.30 - 10-30 

Naturvetenskap i närmiljön
-för pedagoger i förskola
Hur arbetar vi med naturvetenskap och hållbar utveckling i förskola?  Hur nyttjar vi utemiljön som en resurs i undervisningen?

 

Torsdagen den 8 september kl 15-17

Med HKK i köksträdgården
-lärare  HKK i grundskola f-9
Hur får elever starkare koppling till råvaror och odling? En nätverksträff för lärare för samverkan mellan skolor, samt Norrtälje Naturcentrum. Välkommen till vår inspirerande Mångfaldsodling i september.  Vi fokuserar på ekologisk och  ekonomisk hållbarhet och koppling till Globala målen och HKK.

 

 

 

 

(

Intresseanmälan  via mail till

Anna Westerlund, leg lärare och projektledare
Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se

 

Lärar/Pedagogträffarna är kostnadsfria för lärare/pedagoger i kommunala och fristående  förskolor och skolor i Norrtälje kommun.