Pedagogträffar för förskola, grundskola och fritidshem

Välkommen till träffar utomhus vid Färsna gård för att inspireras till att ha mer utomhuspedagogik i medvetet ledarskap på förskolan och skolan. Träffen inleds med en praktisk aktivitet, följt av reflektion och eftermiddagskaffe. Träffen blir viktiga nätverksträff för lärare för fortsatt god skolutveckling ur olika perspektiv, samt samverkan med Norrtälje Naturcentrum.
Ta på kläder för utevistelse.

COVID-19- Vi följer rådande restriktoner. 

Plats: Färsna gård i Norrtälje. Samling utomhus framför mangårdsbyggnad. Utomhus hela tillfället.
Tid: kl 15-17, förutom träffen för fritidshem den 23/9 som är kl 17-18.30 efter önskemål
Målgrupp: Pedagoger i förskola, skola och fritidshem

 

 

Tisdag 4/5-21
Naturvetenskap i närmiljön
-för pedagoger i förskola
Vad är naturvetenskap i förskola? Hur nyttjar vi utemiljön som en resurs i lärandet?

 

Torsdag 19/8- 21
Friluftslivet i läroplan
-för lärare  i Idrott och Hälsa f- 9.
Hur ökar vi förutsättningar för måluppfyllnad i friluftsliv? En nätverksträff för samverkan mellan skolor, men också med Naturcentrum.

 

Onsdagen 8/9-21
Pedagogisk odling mot hållbar utveckling
-för pedagoger i förskola, skola, fritidshem
I odlingen kan vi arbeta mot både förskolans och skolan läroplan inom olika kunskapsområden. Det är också en metod för demokrati, jämställdhet och hållbarhet i praktiken. Välkommen till vår inspirerande Mångfaldsodling i september för en närverksträff och erfarenhetsytbyte.

 

Torsdag 9/9-21
Med HKK i köksträdgården
-lärare  HKK i grundskola f-9
Hur får elever starkare koppling till råvaror och odling? En nätverksträff för lärare för samverkan mellan skolor, samt Norrtälje Naturcentrum. Välkommen till vår inspirerande Mångfaldsodling i september och inspireras till högre måluppfyllnad i hemkunskap med odling som arena.

 

Tisdagen 14/9-21
NO i närmiljön (nytt datum)
-för lärare i grundskola
En träff för lärare som arbetar med NO i grundskola. Hur kan vi nyttja skolgården och närmiljön i undervisningen? Vi delar erfarenheter och metodutveckling, 

 

Torsdag 23/9-21  kl 17-18.30 (nytt datum och tid )
Fritidshemmet med himlen som tak
-för pedagoger på fritidshem
Välkommen för att inspireras till mer verksamhet utomhus för ett spännande fritidshem.En nätverksträff för samverkan mellan skolor, men också med Naturcentrum. Utomhuspedagogik i medvetet ledarskap!

 

Bokning via mail till

Anna Westerlund, leg lärare och projektledare
Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se

 

Pedagogträffarna är kostnadsfria för pedagoger i kommunala och enskilda förskolor och skolor i Norrtälje kommun.