Lärar/Pedagogträffar för förskola, grundskola och fritidshem

Välkommen till träffar utomhus vid Färsna gård för att inspireras till att ha mer utomhuspedagogik i medvetet ledarskap på förskolan och i skolan. Träffen inleds med en praktisk aktivitet, följt av reflektion och eftermiddagskaffe. Träffen blir viktiga nätverksträff för lärare för fortsatt god skolutveckling ur olika perspektiv, samt samverkan med Norrtälje Naturcentrum. I år ska implementering av förändrad läroplan ske för grundskola, lgr22. Vad betyder förändringarna?

Ta på kläder för utevistelse.

Plats: Färsna gård i Norrtälje. Samling utomhus framför mangårdsbyggnad. Utomhus hela tillfället.
Tid: se nedan för resp tillfälle.
Målgrupp: Pedagoger i förskola, lärare i skola och fritidshem

Kostnad: Nätverksträffarna är kostnadsfria för lärare/pedagoger anställda i Norrtälje kommun då de ligger i NNC avtal med BoU för 2022.  Gäller kommunala och enskilda verksamheter

 

Torsdagen den 12 maj kl 15-17
Pedagogisk odling mot hållbar utveckling
-för pedagoger i förskola, skola, fritidshem
I odlingen kan vi arbeta mot både förskolans och skolan läroplan inom olika kunskapsområden. Det är också en metod för demokrati, jämställdhet och hållbarhet i praktiken. Välkommen till vår inspirerande Mångfaldsodling i maj  för en närverksträff och erfarenhetsytbyte. Vi visar också möjlighet att odla ENKELT.

 

Torsdagen den 18 augusti  kl 16.30-18.30

Fritidshemmet med himlen som tak

-för pedagoger på fritidshem
Välkommen för att inspireras till mer verksamhet utomhus för ett spännande fritidshem.En nätverksträff för samverkan mellan skolor, men också med Naturcentrum. Utomhuspedagogik i medvetet ledarskap! Vi visar även de Utlåningslådor som finna för fritidshem i Norrtälje kommun. 

 

Tisdagen den 23   augusti kl 15-17

NO i närmiljön 
-för lärare i grundskola
En träff för lärare som arbetar med NO i grundskola. Hur kan vi nyttja skolgården och närmiljön i undervisningen? Vi delar erfarenheter och metodutveckling. Implementering av förändrade läroplan lgr22.

 

Måndagen den 5 september kl 8.30 - 10-30   OBS ÄNDRAD TID!   

Naturvetenskap i närmiljön
-för pedagoger i förskola
Hur arbetar vi med naturvetenskap och hållbar utveckling i förskola?  Hur nyttjar vi utemiljön som en resurs i undervisningen?

 

Torsdagen den 8 september kl 15-17

Med HKK i köksträdgården
-lärare  HKK i grundskola f-9
Hur får elever starkare koppling till råvaror och odling? En nätverksträff för lärare för samverkan mellan skolor, samt Norrtälje Naturcentrum. Välkommen till vår inspirerande Mångfaldsodling i september.  Vi fokuserar på ekologisk och  ekonomisk hållbarhet och koppling till Globala målen och HKK.

 

(INSTÄLLD Onsdagen den 21  september  kl 15 -17)

NYTT DATUM 16 november kl 15-16.30 

Friluftslivet i läroplan
-för lärare  i Idrott och Hälsa f- 9.
Hur ökar vi förutsättningar för måluppfyllnad i friluftsliv? En nätverksträff för samverkan mellan skolor, men också med Naturcentrum. 

 

Måndagen den 17 oktober  kl 8.30 - 10-30   

Naturvetenskap i närmiljön

-för pedagoger i förskola
Hur arbetar vi med naturvetenskap och hållbar utveckling i förskola?  Hur nyttjar vi utemiljön som en resurs i undervisningen och leken. 

 

(

Intresseanmälan  via mail till

Anna Westerlund, leg lärare och projektledare
Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se

 

Lärar/Pedagogträffarna är kostnadsfria för lärare/pedagoger i kommunala och fristående  förskolor och skolor i Norrtälje kommun.