Lärar/Pedagogträffar för förskola, grundskola och fritidshem

Välkommen till nätverksträffar utomhus vid Färsna gård för att inspireras till att ha mer utomhuspedagogik i medvetet ledarskap på förskolan och i skolan. Träffen inleds med en praktisk aktivitet, följt av reflektion och eftermiddagskaffe. Träffen blir en viktig nätverksträff för lärare för fortsatt god skolutveckling ur olika perspektiv, samt samverkan med Norrtälje Naturcentrum. Implementering av förändrad läroplan sker för grundskola, lgr22. Vad betyder förändringarna?

Ta på kläder för utevistelse.

Plats: Färsna gård i Norrtälje. Samling utomhus framför mangårdsbyggnaden. Utomhus hela tillfället.
Tid: se nedan för resp tillfälle.
Målgrupp: Pedagoger i förskola, lärare i skola och fritidshem

Kostnad: Nätverksträffarna är kostnadsfria för lärare/pedagoger anställda i Norrtälje kommun då de ligger i NNC avtal med BoU för 2023.  Gäller kommunala och enskilda verksamheter

 

Torsdag  23/3  kl 15-16.30           Friluftslivet i läroplan -för lärare  i Idrott och Hälsa f- 9
Hur ökar vi förutsättningar för måluppfyllnad i friluftsliv? Hur löser vi undervisningen i friluftliv idag på olika skolor? En nätverksträff för samverkan mellan skolor, men också med Naturcentrum. 

 

Onsdagen 3/5 kl 15-17                      Pedagogisk odling mot hållbar utveckling -för personal  i förskola, skola, fritidshem                                                                                                               I odlingen kan vi arbeta mot både förskolans och skolan läroplan inom olika kunskapsområden. Det är också en metod för demokrati, jämställdhet och hållbarhet i praktiken. Välkommen till vår inspirerande Mångfaldsodling på Färsna gård i maj  för en närverksträff och erfarenhetsutbyte. Vi visar också möjlighet att odla enkelt och hållbart.

 

Onsdagen 10/5 kl 14.30-16.30                Utomhuspedagogik i förskoleklass -  för lärare i förskolklass  Inspiration om undervisning i matematik, språk och no i förskolklass  genom utomhuspedagogik. Hur använder vi klassrummet, skolgården och närmiljön bäst som resurs för elevers lärande, utveckling och välbefinnande.

 

Tisdagen 23/5  kl 15-16.30                 Utomhuspedagogiskt kafé -för lärare i grundskola              Kom själv eller med arbetslaget. Hur kan vi nyttja lärmiljöerna mer kring  skolan lgr22 alla kursplaner? Vilka verktyg och rutiner behövs för att enkelt förflytta undervisningen utomhus. Närmiljön blir lärmiljö. Norrtälje Naturcentrum  finns med som resurs och kan även komma till er skola för handledning framöver. 

 

(Tisdagen 22/8  kl 15-17)                                      INSTÄLLT OCH  NYTT DATUM 5/10                                                                                                                                             NO i närmiljön - för lärare i grundskola
En träff för lärare som arbetar med NO i grundskola. Hur kan vi nyttja skolgården och närmiljön i undervisningen? Norrtälje Naturcentrum inleder med några metoder som vi testar i praktiken. Vi delar erfarenheter och metodutveckling. Implementering av förändrade läroplan lgr22.

 

Torsdagen den 24/8 kl 15-16.30                                                 Friluftslivet i IDH- för idrottslärare                              Nätverksträff för lärare som undervisar i IDH. Under våren hade vi träff och denna eftermiddag fortsätter diskussionerna.  Agenda:

  • Upplägg på Friluftsdagar och bra platser som används idag på olika skolor i kommunen. 
  • Diskussion om olika utlåningslådor som skulle behövas för olika moment i friluftslivet i undervisningen i IDH. Utifrån lärares behov kan vi diskutera möjligheter att utveckla koncept genom projekt som sedan kan bli en ordinarie resurs i elevers ordinarie utbildning.
  • Fortsatt diskussion om Norrtälje Naturcentrums examination i friluftsliv för elever åk 9 och om det är möjligt att organisera för fler skolor. Hur skulle det lösas?
  • Övrigt

Måndagen 4/9 kl 8.30 - 11    FULLBOKAD                          Naturvetenskap i närmiljön- för pedagoger i förskola
Hur arbetar vi med naturvetenskap och hållbar utveckling i förskola?  Hur nyttjar vi utemiljön som en resurs i undervisningen? NNC inleder med någar medtodtips som vi testar i praktiken. Därefter blir det erfarenhetsutbyte. NNC finn med som resurs och vidare handledning ute på förskolan är möjlig

Torsdagen 7/9  kl 15-17                                      Med HKK i köksträdgården -lärare  HKK i grundskola f-9
Hur får elever starkare koppling till råvaror och odling? En nätverksträff för lärare för samverkan mellan skolor, samt Norrtälje Naturcentrum. Välkommen till vår inspirerande Mångfaldsodling i september. Inspireras av hållbar, enkel odling för att elever ska få koppling till råvaror. Vi fokuserar på ekologisk och  ekonomisk hållbarhet och koppling till Globala målen och HKK.

 

Tordag 5/10 kl 15-17                                                         NO i närmiljön - för lärare i grundskola
En träff för lärare som arbetar med NO i grundskola. Hur kan vi nyttja skolgården och närmiljön i undervisningen? Norrtälje Naturcentrum inleder med några metoder som vi testar i praktiken. Vi delar erfarenheter och metodutveckling. Implementering av förändrade läroplan lgr22.

 

 

 

Intresseanmälan  via mail till

Anna Westerlund, leg lärare och projektledare
Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se

 

Lärar/Pedagogträffarna är kostnadsfria för lärare/pedagoger i kommunala och fristående  förskolor och skolor i Norrtälje kommun.