Tips och länkar

Här presenterar vi tips på aktiviteter och länkar till intressanta grejer med koppling till naturvetenskap och forskning!


 Anmälan till Plastexperimentet 2023 öppen!
Var med och medborgarforska för miljön! Plast i naturen är ett av dagens stora globala miljöproblem. Under våren 2023 kan ni i Plastexperimentet hjälpa forskarna kartlägga hur mycket plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige.
https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/plastexperimentet/

 Vad är vetenskap?
Hej lärare! Vill du prata med dina elever om forskning och vetenskap och om vad forskare gör? Här samlar vi material och tips.
https://forskarfredag.se/skola/

 Källkritik
Nyhetsvärderaren är ett verktyg som lär ut en evidensbaserad metod för källkritik på nätet. Verktyget kan användas av lärare och kursledare för att undervisa om källkritik, men också av alla som på egen hand vill träna upp sin källkritiska förmåga. Flera år av forskning och utveckling ligger bakom verktyget, som är gratis att använda.
https://nyhetsvarderaren.se/

 Medborgarforskning / Citizen Science
Välkommen till knutpunkten för svensk medborgarforskning!
Här kan alla som vill lära sig mer om medborgarforskning (citizen science), söka bland projekt att delta i och bidra till portalen med egna kunskaper och erfarenheter
https://medborgarforskning.se/

 Artportalen
Artportalen är till för dig som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård. Det finns flera olika sätt att rapportera till Artportalen på. Läs mer och börja rapportera!
https://www.artportalen.se/

 Naturens kalender
Huvuduppgiften för Naturens kalender är att samla in observationer av vårtecken, hösttecken och annat i naturens kalender. Gillar du att följa med i årstiderna är du varmt välkommen att delta.
https://www.naturenskalender.se/index.php

 Algforskarsommar: Bli algproffs och hjälp forskarna i sommar!
Algforskarsommar har två huvudsyften: Att öka kunskapen om alger och hur algbältet fungerar samt att lägga grund för ny forskning. Deltagarna i Algforskarsommar bidrar genom fotografier och rapporter.
https://www.su.se/forskning/forskningsprojekt/algforskarsommar/bli-algproffs-och-hj%C3%A4lp-forskarna-i-sommar-1.610246