Tips och länkar

Här presenterar vi tips och länkar till intressanta aktiviteter med koppling till naturvetenskap och forskning!

 Algforskarsommar: Bli algproffs och hjälp forskarna i sommar - 2024!
Algforskarsommar har två huvudsyften: Att öka kunskapen om alger och hur algbältet fungerar samt att lägga grund för ny forskning. Deltagarna i Algforskarsommar bidrar genom fotografier och rapporter.
Algforskarsommar

 Forskning i vår vardag
Årets tema ”Forskning i vår vardag” vill lyfta hur forskningen är en ständigt närvarande del i våra liv – i stort och smått, dygnet runt. Det öppnar för diskussioner om forskning inom en mängd områden och ger även möjlighet att visa tvärvetenskapliga samarbeten.
Forskarfredag - forskning i vår vardag

Tävlingsinbjudan inför EOES 2024
Detta är en naturvetenskaplig internationell tävling för elever som går sista året i grundskolan eller första året i gymnasiet. Uppgifterna består av experimentella uppgifter i biologi, kemi och fysik och det är en lagtävling med tre personer per lag.

Uttagningstävlingen ges i början av november och nu finns det möjlighet att anmäla sin skola eller klass. Ta chansen att låta dina naturvetenskapligt intresserade elever på högstadiet eller första året på gymnasiet att delta i uttagningen till denna olympiad i naturvetenskap!

Tävlingen är öppen för alla elever som fyller högst 16 år under detta år (2023). Se vår hemsida www.eoes.se för detaljer. På hemsidan finns också en pdf-fil som innehåller dels en affisch som kan sättas upp på skolans anslagstavla, dels ett infopapper för lärare.

Sista anmälningsdag är 26 oktober, se www.eoes.se.
Välkomna med er anmälan!

Kontakt:
Jonas Forshamn
Landskoordinator, EOES Sverige
Mejl: eoes23@gmail.com
Mobil: 0706-280759

 Vad är vetenskap?
Hej lärare! Vill du prata med dina elever om forskning och vetenskap och om vad forskare gör? Här samlar vi material och tips.
https://forskarfredag.se/skola/

 Källkritik
Nyhetsvärderaren är ett verktyg som lär ut en evidensbaserad metod för källkritik på nätet. Verktyget kan användas av lärare och kursledare för att undervisa om källkritik, men också av alla som på egen hand vill träna upp sin källkritiska förmåga. Flera år av forskning och utveckling ligger bakom verktyget, som är gratis att använda.
https://nyhetsvarderaren.se/

 Medborgarforskning / Citizen Science
Välkommen till knutpunkten för svensk medborgarforskning!
Här kan alla som vill lära sig mer om medborgarforskning (citizen science), söka bland projekt att delta i och bidra till portalen med egna kunskaper och erfarenheter
https://medborgarforskning.se/

 Artportalen
Artportalen är till för dig som vill söka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård. Det finns flera olika sätt att rapportera till Artportalen på. Läs mer och börja rapportera!
https://www.artportalen.se/

 Naturens kalender
Huvuduppgiften för Naturens kalender är att samla in observationer av vårtecken, hösttecken och annat i naturens kalender. Gillar du att följa med i årstiderna är du varmt välkommen att delta.
https://www.naturenskalender.se/index.php