Naturdagar för fritidshem

Vill ni ha mer utomhuspedagogik på fritidshemmet? Norrtälje Naturcentrum erbjuder besök på några fritidshem under mars och april vissa eftermiddagar. Vill just ert fritidshem ha besök av naturskolepedagog? Ta chansen att boka in en eftermiddag där NNC är en del i er fritidshemsverksamhet på skolgården eller i närmiljön. Ni kan ha andra aktiviteter parallellt. Först till kvarn!!

Erbjudandet är kostnadsfritt som en del i Norrtälje Naturcentrums avtal med BoU Norrtälje kommun för mer utomhuspedagogik i skola 2024. Erbjudandet gäller både kommunala och enskilda verksamheter.

Upplägg

Personal från Norrtälje Naturcentrum kommer till fritidshemmet så vi hinner träffa ordinarie personal.Vi erbjuder aktivitet i liten grupp. Ni bestämmer om det ska vara på skolgården eller om ni ska iväg till närnatur.

Norrtälje Naturcentrum bygger upp en liten aktivitetsstation och max 12 elever kommer per pass (3 pass/eftermiddag). Ordinarie fritidshemspersonal organiserar vilka elever som deltar och vill.

Sedan har naturskolepedagogen ingen brådska iväg utan kan prata både med elever och pedagoger.

Syfte - Inspirera till mer utomhuspedagogik på fritidshemmet. Lilla gruppen skapar förutsättningar för elever att känna delaktighet och visa olika kunskaper och förmågor.  Fysisk aktivitet och utomhusvistelse är även ett långsiktigt sätt att arbeta förebyggande för god elevhälsa och sociala samspel.

Mål - Genomföra korta aktiviteter under två eftermiddagar utomhus med era elever på fritidshemmet. Få fler elever och personal att se glädjen och möjligheten i friluftsliv och utomhusvistelse, samt att NNC är en resurs.

Plats - Fritidshemmets ordinarie skolgård eller er närnatur.

Norrtälje Naturcentrum har goda säkerhetsrutiner och stor erfarenhet av att leda grupper.

Utvärdering
Efter Naturdag  på ert fritidshem vore det ovärderligt pedagog  återkopplade med utvärdering så att vi kan utvecklas, samt fylla fritidshemmets  behov ännu bättre.  Ladda ner utvärderingen nedan och skriv direkt i den, alt skriv ut den och ta ett foto  och maila norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Utvärdering Fritidshem -Lärare- utomhuspedagogik på fritidshem BoU- Norrtälje -Naturcentrum

Logo Norrtälje Kommun

Nyhet!

Ta chansen att ta del av erbjudandet till Fritidshemmet. Boka nu på

norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Boka  så snabbt som möjligt. Skriv om ni vill att vi ska vara med på skolgården eller i naturen, samt ålder på barn. Därefter får ni ett upplägg på innehåll beroende på lärmiljö.

Ni blir då kontaktade av oss och får datum vi kan komma samt att ni kan diskutera tiderna beroende på när eleverna kommer till just ert fritidshem på eftermiddagen.

Hoppas att vi ses!

Norrtälje Naturcentrum