Allemansrätten

Allemansrätten  ger oss en fantastiskt möjlighet att ta del av naturen i Sverige. Alla får vara i naturen, men vi måste ta hänsyn till djur, natur, andra besökare och markägare. Allemansrätten gäller både på land och vatten. Vi använder oss av allemansrätten när vi vandrar  i skogen, klättrar, leker i naturen, plockar bär, paddlar kajak eller sitter på en klippa i skärgården och tittar på solnedgången. Allemansrätten är frihet under ansvar. Den är ingen lag, utan riktlinjer för hur vi ska bete oss i naturen. Samtidigt finns regler och förbud som har lagligt stöd i jaktlagen, terrängkörningslagen och sjölagen.

Norrtälje Naturcentrum förvaltar Färsna gård och tack vare kommunikationssatsning om allemansrätten med stöd av Naturvårdsverket i projekt Natur för ALLA  är vi mer rustade att långsiktigt vara en kommunikatör om allemansrätten. På Färsna gård kan man gå en slinga om allemansrätten i naturen. Start vid Färsnastigen vid hönshuset. Det finns även skyltning vid gården och ute vid vindskydd om allemansrätten. På Färsna gård gäller allemansrätten, med särskild hänsyn till naturreservatets föreskrifter.  I mötet med skolelever på Naturdagar är vi mer rustade för kontinuerlig kommunikation om allemansrätten samt att undervisning utomhus skapar möjligheter för allemansrätten i praktiken. Här är en kortfilm för lärare i skola och förskola för reflektion om allemansrätten gällande utomhusundervisning i närmiljön.

Nedan finns kortfilmer om allemansrätten om du vill lära mer. Vänder sig till allmänhet och är även lämpliga i I arbetet med elever och undervisning om allemansrätten;

Norrtälje Naturcentrum har i kommunikationsprojektet Natur för ALLA samarbetat med Roslagens Naturskyddsförening (RNF). Målgrupperna har varit skolelever, lärare, allmänhet men också målgrupper med högre trösklar ut i naturen.

Projektet har stötts av Naturvårdsverket som ett led i deras omfattande uppdrag om kommunikation kring allemansrätten.  Genom detta är kommunikation om Allemansrätten en ordinarie del i Norrtälje Naturcentrums verksamhet. Här hittar du mer information:  https://www.naturvardsverket.se/allemansratten/

Klicka på länken och ta del av en tydlig vägledning om Allemansrättens möjligheter och skyldigheter: 978-91-620-1304-2.pdf

Inte störa, inte förstöra- ut och njut!

Norrtälje Naturcentrum har  drivit kommunikationsprojektet Natur för ALLA med stöd av Naturvårdsverket. Projektet är en del i att öka kunskapen  om allemansrätten genom information, aktiviteter och möten med människor och visa på allemansrätten i praktiken. Ytterligare ett mål är att fler förskolor och skolor ska få god kunskap om allemansrätten och på det sättet känna sig tryggare att flytta mer av undervisning och verksamhet ut i naturen. Mer utomhuspedagogik fungerar som ett led i god utbildning och ett långsiktigt sätt att arbeta mot läroplan och Agenda 2030.

Img 9407

Kontakt

För frågor och eventuella samarbeten kontakta:

Anna Westerlund, projketledare
anna@norrtaljenaturcentrum.se