Gunnarsmaren

Projektet, som finansieras av LONA och Norrtälje kommun,syftar till att 2018-2022 restaurera länets största extremrikkärr, Gunnarsmaren på Riddersholm på Rådmansö, för att öka våtmarkens vattenhållande förmåga samt främja den biologiska mångfalden. Gunnarsmaren röjs på högre växtlighet och slås och det gamla avvattningsdiket läggs igen. Röjningen är i det närmaste avslutad. Vattenprovtagning och fotodokumentation genomförs årligen. Dämning av utloppet återstår att åtgärda.

Ladda ner rapporten här

Lona Logo
Skärgårdsstiftelsen Logga