Roslagskorn

Fundamenten för jordbrukets biologiska mångfald är variationen i landskapet och en kontinuitet i brukandet. Upphörd hävd av naturbetesmarker är ett välkänt hot men i Roslagen är även den minskade spannmålsodlingen ett stort bekymmer. Efter flera års arbete med projektet Grönt kulturarv i framtidens lantbruk tar nu NNC initiativet till skapandet av matvarumärket Roslagskorn för att stimulera till blandjordbruk och ett livligare landskap. 

NNC ska under 2022-2024 tillsammans med odlare skapa det lokala matvarumärket Roslagskorn - en plattform för ekologiskt produktion av kulturarvsgrödor samt förädling för konsumtion. Just nu syns en mycket snabbt ökande efterfrågan på dessa produkter. Odlare vill gärna möta upp konsumenternas behov men det finns hinder för att komma igång. Vad producenterna i stor utsträckning behöver är en organisation som genom samverkan skapar lösningar inom logistik och hantering av råvara i form av exempelvis torkning, rensning, skalning, malning och lagring. För att få en god ekonomisk avkastning på verksamheten behövs även samordning avseende marknadsföring och försäljning på i första hand en lokal/regional marknad. En samverkansorganisation möjliggjord av NNC och ledd av producenterna själva kan skapa allt detta som för den enskilde innebär för mycket arbete och för stor risk.

Genom att hushålla med landskapets resurser, kapitalisera på mervärden, utveckla förädling på gårdsnivå, dela kostnader för logistik och marknadsföring m.m., minska antalet mellanhänder kan primärproducenter förhoppningsvis bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Bildandet av Roslagskorn ska vara en lösning för många som väntar på att få ta nästa kliv och många som ännu inte upptäckt nischen som kulturarvsgrödor utgör, även grupper som idag inte är särskilt väl representerade i lantbruket. Roslagskorn ska också bli en organisation som bidrar till en gemensam kunskapsutveckling, stärkt lokal matsuveränitet, en rikare lokal matkultur och fler möjligheter att utveckla besöksnäring med integrerade upplevelser av mat och dryck. Roslagens kommuner har närheten till Sveriges kanske mest köpstarka kunder, vi behöver se till att utnyttja vår unika möjlighet att producera och sälja premiumprodukter!

Eu Flaggaeuropeiskajordbruksfondenfärg Cmyk Se 150x150

 

Odla kulturspannmål - bli en del av Roslagskorn!

Vi söker duktiga EKO-odlare till projektet Roslagskorn. Vill du odla nischgrödor
för högre lönsamhet, och bli en del av en ny samverkansorganisation? Detta är vad vi erbjuder:

- tillgång till utsäde av exklusiva kulturarvsgrödor, i vissa fall kostnadsfritt
- tillgång till kostnadsfri expertis
- tillgång till nätverk av kunniga odlare och matskapare
- studiebesök hos primärproducenter, kvarnanläggningar och bagare m.m.
- möjlig del i en ny samverkansorganisation för gemensam förädling, logistik och marknadsföring/försäljning
- del i varumärket Roslagskorn vars uppbyggnad är finansierad genom projektet

Norrtälje Naturcentrum kommer under 2022-2024 att bygga en plattform för odlare som vill vara med och skapa ett nytt matvarumärke - haka på!

Spannmål Beskuren