Naturvård

Vad är naturvård?

"Naturvårdens uppgift handlar både om att skydda och förvalta värdefulla områden och arter och att möta människors behov av att använda naturen och allt som naturen ger" (Natuvårdsverket)

Hur jobbar Norrtälje Naturcentrum med naturvård?

NNC arbetar genom projekt och uppdrag för att göra insatser i naturen, sprida kunskap och inspirera till åtgärder som främjar naturen och ett hållbart nyttjande av den.
Vår naturvårdsverksamhet har människan och vår relation till naturen i fokus.
Vi arbetar innovativt med utveckling av projekt och projektledning - alltid med utgångspunkt i att förändring sker i samverkan mellan berörda aktörer av olika slag som ges möjlighet att ta del av andras - och dela med sig av sitt eget perspektiv. Vi utgår ifrån systemen i deras helhet hellre än att titta på specifika detaljer och vi försöker se till att framför allt naturvårdsorganisationer och företrädare för de gröna näringarna är representerade i våra initiativ och projekt.
Vi har vi valt att dela in vår naturvårdsverksamhet i kategorierna jordbruk, skog, vatten och friluftsliv. Här på vår hemsida kan du läsa mer om dessa kategorier samt om projekt, uppdrag, arter som valt att arbeta med.
Norrtälje Naturcentrum har under decennier varit tongivande med sitt naturvårdsarbete, och har de senaste åren erhållit flera utmärkelser.
2018 mottog Tobias Nilsson pris för bästa innovation på UNDP:s vårgala för bidragen till projektet Blommor för Bin som han själv utvecklat och lett på uppdrag av företaget Bee Urban. Samma år mottog han även Centerpartiet i Norrtäljes miljöpris.
Img 3911

Kontakt

Tobias Nilsson är ansvarig för verksamheten inom naturvård

tobias@norrtaljenaturcentrum.se

070-999 63 25