Skärgårdsdagar för elever 

Naturcentrum erbjuder gratis Skärgårdsdagar för alla elever i åk 6 i augusti och september 2024. Dagarna möjliggörs tack vara stöd från Roslagens Sparbanks stiftelser.

Skoldagen genomförs i Riddersholms naturreservat, precis nära färjeterminalen i Kapellskär. Syftet med dagarna är att ge så många elever i åk 6 som möjligt en upplevelse av skärgård och Östersjön.  Metoden för att uppnå detta är utomhuspedagogik – där skoldagen förflyttas ut till den verkliga skärgårdsmiljön och vi har möjlighet att lära och uppleva med alla sinnen. Målet är att Skärgårdsdagar ska finnas framöver som ett led i ett hållbart Roslagen och att elever ska få en känsla för vår vackra skärgård och den resurs den är.  Skoldagarna vid stranden ska också ge elever känsla för Östersjön och vikten av att värna havsmiljöer. Dagarna genomförs i Riddersholms naturreservat vid Kapellskär, men kan anpassas till andra uteklassrum i Roslagen. Läs mer om dagarnas innehåll här:

Skolan ansvarar för transport till och från Skärgårdsdag. Tiderna är anpassade till en lågtrafikerad tur inom kollektivtrafiken mellan Norrtälje- Kapellskär (631X, Se mer info i PDF om resa mm.) Kontakta bussbolaget inför planeringen av resan så att de har information i god tid och kan se till att det finns platser till alla, om fler klasser har planerat att åka med samma buss. Egen matsäck medtages.

Anmäl ert intresse snarast till Norrtälje Naturcentrum. Dagarna kommer genomföras under augusti och september 2024 veckorna 34, 35, 36, 37 och 38.

Samarbete sker även med Rådmansö Hembygdsförening Sladdstycket i Riddersholm. Det är ett fantastiskt gammalt torp och en rik lärmiljö för undervisning.

Nedan visas en introduktionsfilm till lärare för att visa mer om förutsättningarna på Skärgårdsdag vid Riddersholms naturreservat. Skärgårdsdagen ska ses som ett sinnligt läromedel. Här finns också lektionsuppslag på hur ni kan arbeta i skolan före och efter:

 

Vi önskar att alla lärare som deltagit med sina skolklasser gör en utvärdering så vi ser om upplägget är bra eller hur vi kan utveckla till kommande år:

Bokning

Maila intresse snarast för bokning

norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

 

Skärgårdsdagarna finansieras av Roslagens Sparbanks Stiftelser.

Utskrift