Skärgårdsdagar för elever 

Naturcentrum erbjuder gratis Skärgårdsdagar för alla elever i åk 6 under hösten 2021.Dagarna möjliggörs tack vara stöd från Roslagens Sparbanks stiftelser.

Läs mer om dagarnas innehåll här

Skärgårdsdag i Roslagen Riddersholm 2021 (1)

Skolan ansvarar för transport till och från Skärgårdsdag. Tiderna är anpassade till en lågtrafikerad tur inom kollektivtrafiken. Egen matsäck medtages.

Syftet med dagarna är att ge så många elever i åk 6 som möjligt en upplevelse av Skärgård och metoden för att uppnå detta är utomhuspedagogik – där skoldagen förflyttas ut till den verkliga skärgårdsmiljön och vi har möjlighet att lära och uppleva med alla sinnen!

Anmäl ert intresse snarast till Norrtälje Naturcentrum. Dagarna kommer genomföras under augusti och september 2021veckorna 33, 34, 35 och 36.

Målet är att Skärgårdsdagar ska finnas framöver som ett led  i ett hållbart Roslagen  och att elever ska få en känsla för vår vackra skärgård. Dagarna genomförs i Riddersholms naturreservat  vid Kapellskär.

Vi ses!

 

Bokning

Maila ert intresse till

norrtalje @norrtaljenaturcentrum.se

0176-184 02

 

Skärgårdsdagarna finansieras till största delen av Roslagens Sparbanks Stiftelser

Utskrift