Skärgårdsdagar för elever 

Naturcentrum erbjuder gratis Skärgårdsdagar för alla elever i åk 6 i augusti och september  2024. Dagarna möjliggörs tack vara stöd från Roslagens Sparbanks stiftelser.

Skoldagen genomförs i Riddersholms naturreservat, precis nära färjeterminalen i Kapellskär. Syftet med dagarna är att ge så många elever i åk 6 som möjligt en upplevelse av skärgård och Östersjön.  Metoden för att uppnå detta är utomhuspedagogik – där skoldagen förflyttas ut till den verkliga skärgårdsmiljön och vi har möjlighet att lära och uppleva med alla sinnen. Målet är att Skärgårdsdagar ska finnas framöver som ett led  i ett hållbart Roslagen  och att elever ska få en känsla för vår vackra skärgård och den resurs den är.  Skoldagarna vid stranden ska också ge elever känsla för Östersjön och vikten av att värna havsmiljöer. Dagarna genomförs i Riddersholms naturreservat  vid Kapellskär, men kan anpassas till andra uteklassrum i Roslagen. Läs mer om dagarnas innehåll här

Skärgårdsdag i Roslagen Riddersholm Norrtälje Narturcentrum Roslagens sparbanks stiftelser

Skolan ansvarar för transport till och från Skärgårdsdag. Tiderna är anpassade till en lågtrafikerad tur inom kollektivtrafiken mellan Norrtälje- Kapellskär (631X, Se mer info i PDF om  resa mm.)  KONTAKTA BUSSBOLAGET ATT NI SKA ÅKA SÅ DE ÄR BEREDDA, SÅ INTE FLER KLASSER SKA ÅKA.  Egen matsäck medtages.

Anmäl ert intresse snarast till Norrtälje Naturcentrum. Dagarna kommer genomföras under augusti och september 2024 veckorna 34, 35, 36, 37 och 38.

Samarbete sker även med Rådmansö Hembygdsföreningen Sladdstycket i Riddersholm. Det är ett fantastiskt gammalt torp och en rik lärmiljö för undervisning.

Vi önskar att alla lärare som deltagit med sina skolklasser gör en utvärdering så vi ser om upplägget är bra eller vi ska utveckla.

Utvärdering grundskola-Lärare-Skärgårdsdag -Norrtälje -Naturcentrum

 

Bokning

Maila intresse snarats för bokning

norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Skärgårdsdagarna finansieras av Roslagens Sparbanks Stiftelser

Utskrift