Skärgårdsdagar för elever 

Naturcentrum erbjuder gratis Skärgårdsdagar för alla elever i åk 6 under sensommaren  2022. Dagarna möjliggörs tack vara stöd från Roslagens Sparbanks stiftelser.

Läs mer om dagarnas innehåll här

Skärgårdsdag åk 6 Upplägg Norrtälje Naturcentrum

 

Skolan ansvarar för transport till och från Skärgårdsdag. Tiderna är anpassade till en lågtrafikerad tur inom kollektivtrafiken mellan Norrtälje- Kapellskär. Egen matsäck medtages.

Syftet med dagarna är att ge så många elever i åk 6 som möjligt en upplevelse av Skärgård.  Metoden för att uppnå detta är utomhuspedagogik – där skoldagen förflyttas ut till den verkliga skärgårdsmiljön och vi har möjlighet att lära och uppleva med alla sinnen.

Anmäl ert intresse snarast till Norrtälje Naturcentrum. Dagarna kommer genomföras under augusti och september 2022 veckorna 33, 34, 35.

Målet är att Skärgårdsdagar ska finnas framöver som ett led  i ett hållbart Roslagen  och att elever ska få en känsla för vår vackra skärgård. Skoldagarna vid stranden ska också ge elever känsla för Östersjön och vikten av att värna havsmiljöer. Dagarna genomförs i Riddersholms naturreservat  vid Kapellskär.

Vi ses!

Vi önskar att alla lärare som deltagit med sina skolklasser gör en utvärdering så vi ser om upplägget är bra eller vi ska utveckla det till 2023.

Utvärdering grundskola-Lärare-Skärgårdsdag -Norrtälje -Naturcentrum

 

Bokning

Maila ert intresse till

norrtalje @norrtaljenaturcentrum.se

0176-184 02

 

Skärgårdsdagarna finansieras till största delen av Roslagens Sparbanks Stiftelser

Utskrift