Fortbildningar

Norrtälje Naturcentrum erbjuder fortbildningar för pedagoger och skolledare i utomhuspedagogik i medvetet ledarskap. Hur kan förskolan och skolan arbeta ute och inne i växelverkan för att skapa förutsättningar för gynnsamt lärande och förebyggande elevhälsa?

Välkomna att diskutera samarbete och bokningar med Norrtälje Naturcentrum som resurs.

 

 

 

 

 

 

 

Ebba

 

För bokningar och förfrågningar kontakta

Anna Westerlund, leg lärare och projektledare,
Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se