Fortbildningar

Norrtälje Naturcentrum erbjuder fortbildningar för pedagoger och skolledare i utomhuspedagogik i medvetet ledarskap. Hur kan förskolan och skolan arbeta utomhus och inomhus i växelverkan för att skapa förutsättningar för gynnsamt lärande,  förebyggande elevhälsa samt hållbar utveckling?

Välkomna att diskutera samarbete och bokningar med Norrtälje Naturcentrum som resurs. Föreläsning ca 60-80 minuter. Workshop  utomhus 1-3 h 

Norrtälje Naturcentrums erbjuder kurs (5000-8000 kr )

  • Utomhuspedagogisk  kurs i förskola- grundkurs  (halvdag)
  • Utomhuspedagogisk kurs i grundskola- grundkurs  (halvdag)

Ex på en mer omfattande kurs fördelad under ett läsår i utomhuspedagogik;

Kursen riktar sig till dig som arbetar i grundskola och vill lära mer om utomhuspedagogik och hur du enkelt tar steget ut med klassen. Hur kan vi nyttja lärmiljöerna på skolgård och i närmiljö oftare, för en mer varierad undervisning? Kursen kommer visa hur undervisningen kan förflyttas ut till olika utomhusmiljöer för att ge ökade möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Kursen behandlar viktiga förutsättningar för en lyckad utomhusundervisning, hur utomhusmiljön kan stärka elevernas hälsa och ge en ökad förståelse för naturen och hållbar utveckling. Kursen innefattar föreläsning, reflektion/diskussion med kollegor, inläsning och praktiska moment utomhus. Fortbildningen kommer ligga över ett läsår och ses som en process. Moment;

  • Övergripande kunskap om utomhusdidaktik
  • Platsens betydelse för lärande och motivation
  • Säkerhet i utomhusundervisning
  • Praktiska undervisningsmoment på skolgård och närmiljö kopplade till olika kursplaner
  • Ledarskap. Organisation som främjar utomhusundervisning.
  • Material/läromedel utomhus/inomhus i växelverkan.

ca 20 h för lärare-   föreläsning, 2-3 workshops utomhus kopplat till läroplans olika ämnen, reflektion/processledning inomhus, inläsning och digitalt stöd.

 

Ebba

 

För bokningar och förfrågningar kontakta

Anna Westerlund, leg lärare och projektledare,
Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se