Välkommen till Norrtälje Naturcentrum

Norrtälje Naturcentrum bildades 1989 efter ett beslut i Norrtälje kommunfullmäktige.
I styrelsen sitter företrädare för de politiska partierna samt företrädare för Roslagens naturskyddsförening och Roslagens ornitologiska förening.

Stiftelsens syfte är:

 • att ta tillvara och stärka allmänhetens intresse för miljö- och naturvårdsfrågor
 • att informera om Roslagens natur, om miljövård och om naturvårdsfrågor
 • att bevara och skydda miljö- och naturvårdsvärden av stort allmänt intresse
 • att förvalta naturreservat, naturvårdsområden och övriga naturvärden

Sedan 2009 förvaltar Norrtälje Naturcentrum Färsna gård åt kommunen.

I mangårdsbyggnaden på Färsna finns kontor och samlingslokaler.

Idag är 5 personer anställda inom stiftelsen för att driva projekt och utföra olika uppdrag kopplade till naturvård, förvaltning och pedagogik.

Stiftelsens arbete idag består av:
Naturvård, förvaltning av Färsna gård samt pedagogisk verksamhet

Uppdragsgivare är bland annat Norrtälje kommun och Länsstyrelsen i Stockholms län. Finansiärer till projekt inom stiftelsen är bland annat Havs- och vattenmyndigheten HaV, Region Stockholms, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Roslagens sparbank. 

Styrelse

Styrelsen tillsätts politiskt och består sedan 1 januari 2019 av 7 ordinarie ledamöter och lika många suppleanter:

 • Karin Beronius (l) – ordförande
 • Kurt Pettersson (c) – vice ordförande
 • Peter Högström (m)
 • Kristina Drotz (s)
 • Helena Ekekihl (sd)
 • Rolf Embro (RNF)
 • Christer Stighäll (ROF)
 • Bridget Wedberg (mp)
 • Sanaul Khan(kd)
 • Ola Nordstrand (v)
 • Kent Björklund (roop)
 • Fredrik Sigsarve (l)
 • Katja Wiezell (RNF)
 • Gabriel Ekman (ROF)

Styrelsen kontaktas lättast via e-post: norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Verksamhetsberättelser

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Stöd vår verksamhet

Stöd oss i kampen för Roslagens natur.
Sponsorer, bidrags- och uppdragsgivare ger Norrtälje Naturcentrums möjligheter att arbeta vidare med skyddet av Roslagens natur och dess arter.

Under åren 1989 – 2020 har bidrag och uppdrag kommit från skilda håll. Stiftelsen ber härmed att få framföra tack till:

 • Allmänna arvsfonden
 • Roslagens Sparbanks Stiftelser
 • Hermods AB
 • LRF
 • Hushållningssällskapet
 • Alvins fond
 • Bee Urban AB
 • Sveriges Ornitologiska Förening
 • Roslagsbostäder
 • Norrtälje kommun
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Länsstyrelsen i Uppsala län
 • Länsstyrelsen i Gävleborgs län
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • Stockholms läns landsting
 • EU Leader UROSS
 • EU Central Baltic INTERREG IV A
 • EU Nordplus Framework
 • Programme EU Naturvårdsfond LIFE
 • Malsta församling
 • Rimbo församling
 • Fasterna försaling
 • Norrtälje församling
 • Upplandsstiftelsen
 • Skärgårdsstiftelsen
 • Världsnaturfonden WWF
 • Stiftelsen Oscar Hirsch Minne
 • Roslagens Ornitologiska Förening
 • Miljöpartiet Norrtälje
 • Arbetsförmedlingen i Norrtälje
 • Vägverket
 • Flygfyren AB
 • NOTE AB
 • Siab Bygg Norrtälje
 • Byggnads AB Sankt Erik
 • Returskänken Norrtälje
 • Gunnar Brusewitz
 • Martin, Staffan och Carl Olof Tamm
 • Ove och Christina Mattsson
 • Gull och Elov Meander

Vill du också vara med och hjälpa oss att bedriva en aktiv naturvård i Roslagen?

Du kan betala in ditt bidrag på vårt bankgiro 5338-3774 eller swisha på 123 263 0952.

Tack för ditt stöd och engagemang!

IMG_1358-300x225

Norrtälje Naturcentrum, med juridiskt namn Norrtälje Naturvårdsstiftelse.

Telefon:  0176 – 184 02

Adress: Färsna gård 1, 761 73 Norrtälje