Välkommen till Norrtälje Naturcentrum

Norrtälje Naturcentrum är ett science center med en mångfacetterad verksamhet. Vi arbetar med kunskapsutveckling, upplevelse och lärande genom Naturvård, Utomhuspedagogisk verksamhet  och förvaltning av platsen Färsna gård. Arbetet bedrivs genom projekt och uppdrag, både på lokal, regional och nationell nivå.

Norrtälje Naturcentrum är namnet på  verksamheten. Norrtälje Naturvårdsstiftelse är det juridisk namnet för vår organisation.


Norrtälje Naturvårdsstiftelse bildades 1989 efter ett beslut i Norrtälje kommunfullmäktige.
I styrelsen sitter företrädare för de politiska partierna samt företrädare för Roslagens naturskyddsförening och Roslagens ornitologiska förening.

Stiftelsens syfte är:

 • att ta tillvara och stärka allmänhetens intresse för miljö- och naturvårdsfrågor
 • att informera om Roslagens natur, om miljövård och om naturvårdsfrågor
 • att bevara och skydda miljö- och naturvårdsvärden av stort allmänt intresse
 • att förvalta naturreservat, naturvårdsområden och övriga naturvärden

Sedan 2009 förvaltar Norrtälje Naturcentrum Färsna gård åt kommunen.

I mangårdsbyggnaden på Färsna finns våra kontor och samlingslokaler.

Idag är 6 personer anställda inom Naturcentrum för att driva projekt och utföra olika uppdrag kopplade till naturvård, förvaltning och pedagogik.

Uppdragsgivare är bland annat Norrtälje kommun och Länsstyrelsen i Stockholms län. Finansiärer till projekt inom stiftelsen är bland annat Havs- och vattenmyndigheten HaV, Region Stockholms, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Roslagens sparbank. 

Styrelse

Styrelsen tillsätts politiskt och består sedan 20 februari 2023 av 10 ordinarie ledamöter och lika många suppleanter:

 • Kurt Pettersson (L) – ordförande
 • Agneta Wennberg (M)
 • Helena Ekekihl (SD)
 • Ronny Lindbom (KD)
 • Ulla Bratt (S)
 • Berit Jansson (C)
 • Bridget Wedberg (MP) – vice ordförande
 • Ola Nordstrand (V)
 • Rolf Embro (RNF)
 • Roine Karlsson (ROF)
 • Karin Beronius (L)
 • Vakant (M)
 • Ingela Nordström (SD)
 • Bengt Karlström (KD)
 • Per-Åke Jeansson (S)
 • Bengt Jansson (C)
 • Eva Johansson (MP)
 • Ingela Brinkefeldt (V)
 • Lena Franzén (RNF)
 • Elina Stenbäck (ROF)

Styrelsen kontaktas lättast via e-post: norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Verksamhetsberättelser

2022

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Stöd vår verksamhet

Sponsorer, bidrags- och uppdragsgivare ger Norrtälje Naturcentrums möjligheter att arbeta vidare med sin uppskattade verksamhet

Under åren 1989 – 2021 har bidrag och uppdrag kommit från skilda håll. Stiftelsen ber härmed att få framföra tack till:

 • Norrtelje Energi
 • Roslagsbostäder
 • ICA Flygfyren
 • Allmänna arvsfonden
 • Roslagens Sparbanks Stiftelser
 • Hermods AB
 • LRF
 • Hushållningssällskapet
 • Alvins fond
 • Bee Urban AB
 • Sveriges Ornitologiska Förening
 • Norrtälje kommun
 • Naturvårdsverket
 • Länsstyrelsen i Stockholms län
 • Länsstyrelsen i Uppsala län
 • Länsstyrelsen i Gävleborgs län
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • Stockholms läns landsting
 • EU Leader UROSS
 • EU Central Baltic INTERREG IV A
 • EU Nordplus Framework
 • Programme EU Naturvårdsfond LIFE
 • Malsta församling
 • Rimbo församling
 • Fasterna försaling
 • Norrtälje församling
 • Upplandsstiftelsen
 • Skärgårdsstiftelsen
 • Världsnaturfonden WWF
 • Stiftelsen Oscar Hirsch Minne
 • Roslagens Ornitologiska Förening
 • Miljöpartiet Norrtälje
 • Arbetsförmedlingen i Norrtälje
 • Vägverket
 • NOTE AB
 • Siab Bygg Norrtälje
 • Byggnads AB Sankt Erik
 • Returskänken Norrtälje
 • Gunnar Brusewitz
 • Martin, Staffan och Carl Olof Tamm
 • Ove och Christina Mattsson
 • Gull och Elov Meander

Vill du också vara med och hjälpa oss att bedriva en aktiv naturvård i Roslagen?

Du kan betala in ditt bidrag på vårt bankgiro 5338-3774 eller swisha på 123 263 0952.

Tack för ditt stöd och engagemang!

Img 1358 300x225

Norrtälje Naturcentrum, med juridiskt namn Norrtälje Naturvårdsstiftelse.

Kontakt: norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se

Adress: Färsna gård 1, 761 73 Norrtälje