Utomhuspedagogik

Utomhuspedagogik handlar inte bara om natur och friluftsliv, utan lika mycket om historia, samhälle, kultur, språk och geografi. Utomhuspedagogik handlar om att lära i autentiska miljöer. Upplevelsen är det centrala när ”eleverna lär med hela kroppen” och alla sinnen. Tanken är att eleverna tillsammans med pedagogen ska göra erfarenheter och reflektera kring upplevelsen. Elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter ska tillvaratas. När lärandet knyts till verkligheten ökar den kroppsliga delaktigheten. Teori och praktik kopplas samman. Lärande som berör. Frågor väcks och ska fångas upp av medagerande lärare.

Stor ämnesintegration som leder till att eleverna kan se sammanhang och helhet.

Utomhuspedagogik är en resurs i elevers utbildning  för att nå hög måluppfyllnad, god elevhälsa och en hållbar skola.

 

 

Avtal mellan NNC och Norrtälje kommun som erbjuder ett begränsat antal gratis naturdagar, processledning och träffar för lärare och pedagoger

- Naturdagar

Välj tema och boka din dag här!

Grundskola           Förskola

- Processledning

Läs mer och boka här!

- Pedagogträffar

Läs mer och boka här!

Sedan kan förskola och skola boka andra upplägg efter behov. Kontakt och mer info

norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se