2 (14)

Samarbete med BUMM, Hälsa för livet

Norrtälje Naturcentrum har sedan 2010 samarbetat med Barn- och Ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM)  i Norrtälje som en del i deras  koncept Hälsa för livet. Tillsammans arbetar vi hälsofrämjande.

Norrtälje Naturcentrum anordnar  Lovläger deltagare i Hälsa för livet. NNC blir en guide och länk till naturen.

Under pandemin kan naturen vara en extra viktig plats för god hälsa och välbefinnande. Vi erbjuder därför nu även i år Hälsa för livet i naturen- en aktivitet för dig och din familj.

Vi vill där visa  hur man genom friluftsliv kan göra aktiviteter som ger både barn och föräldrar energi och kraft.

Målgruppen rekryteras av BUMM. Elevhälsan får gärna kontakta oss för samarbeten och rekrytering av målgrupp. Barnen finns ju i olika verksamheter och det är viktigt att bygga broar mellan oss som arbetar med barn och unga.

Läs gärna BRIS nya rapport om barns rätt till rörelse och fysisk aktivitet. Tillsammans hjälps vi åt allihopa!

brisrapport_2020_2_

Kontakta

Susanne Jansson
Projektledare
Norrtälje Naturcentrum,

norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se