Svenska bröd

- återupptäckten av ett kulturarv

 

Med finansiering av Jordbruksverket kommer vi under 2023-2025 att lyfta en ibland förbisedd del av det svenska kulturarvet. I projektet Svenska bröd samlar vi information om- och utforskar olika regionala spannmålssorter och baktraditioner. Med hjälp av workshops och litteraturstudier ska arbetet slutligen resultera i en ny kunskapskälla i form av hemsidan Svenska bröd.

En stor del av den svenska brödtraditionen är för många delvis okänd men den är allt annat än ointressant. Inom ramarna för projektet Svenska bröd kommer Norrtälje Naturcentrum att göra en omfattande studie av historiskt material för att kartlägga området. För att fördjupa oss reser vi till olika delar av landet för att få utbyte med representanter för regionala traditioner, samtidigt som vi kan dela med oss av den kunskap vi förvärvat genom litteraturstudier.

På plats ordnas små bak-workshops vars resultat ligger till grund för en större nationell bak-workshop. Till den senare bjuder vi in deltagare från hela landet till att ta del av våra resultat, delta vid bakning och smaka på bröd.

Oljemålning
Eu Flaggaeuropeiskajordbruksfondenfärg Cmyk Se 150x150

Projektets aktiviteter

Under hela projekttiden pågår på Färsna gård demo-odling av de äldre lantbruksgrödor som är starkt knutna till de äldre baktraditionerna. Delar av skörden kommer att kunna bli råvara för bak-aktiviteterna. Resultat från samtliga aktiviteter kommer att bli underlag för en hemsida som ska innehålla en presentation av ett antal brödsorter, med recept och berättelser, samt allmänt om svensk brödhistoria. Genom hemsidan ska även en pedagogisk plansch, med presentationer av bröd i text och bild, att erbjudas.

Odling

Projektledare

Karin Gerhardt är biolog och anställd som forskare på Centrum för Biologisk Mångfald. Karins forskning rör främst frågor relaterade till hållbara livsmedelssystem, jordbruk- och brödhistoria.

Karin Gerhardt
+46 709 42 90 55 angslyckanscafe@gmail.com

Karin 2