Tidigare projekt inom utomhuspedagogik

Den utomhuspedagogiska verksamheten inom Norrtälje naturcentrum har byggts upp sedan 2009. Sedan dess har vi genomfört ett antal projekt med utomhuspedagogik som metod. Läs mer om några av dem här!

Kontakta oss om du vill veta mer

Anna Westerlund, projektledare

Norrtälje Naturcentrum

anna@norrtaljenaturcentrum.se