Vad är ett Science Center?

Science Center är ett komplement till
skolans teoretiska undervisning i
naturvetenskap och teknik.
Science center stimulerar nyfikenhet och
undersökande sinnen


Skolverket