Uppdrag

Naturvårdsuppdrag som Norrtälje Naturcentrum utför är av olika karaktär - men gemensamt för dem är att de syftar till att öka den biologiska mångfalden.

Uppdragen kan vara praktiska - till exempel naturvårdsröjningar och slåtter av strandängar och torrmarker.

Det kan även vara projektledaruppdrag åt andra organisationer - till exempel det nationella och mycket framgångsrika projektet "Blommor för Bin" som vi arbetar med på uppdrag åt företaget Bee Urban.

Jungfrulin