Projekt finansierat av NordPlus Horizontal - maj 2024 – april 2025

Hav2 Nordplus

Projektnamn: ”Sustainability education promotions with outdoor education methods for better health of the Baltic Sea” -  Ungefärligt översatt: ”Hur hållbarhetsutbildning med utomhuspedagogiska metoder främjar Östersjöns hälsa”

Generell beskrivning / sammanfattning:

Ett samverkansprojekt för att vidareutveckla utomhuspedagogik och utbildning inom miljö, så att fler får ökade kunskaper om hållbarhet och även uppmuntras till utbyten och samarbeten över gränser. Projektet stödjer också det litauiska initiativet Save the Baltic Sea, genom att tillhandahålla tre event på olika platser runt östersjön (Norrtälje, Tallinn och Klaipeda) där workshops och aktiviteter om Östersjön genomförs och Östersjöns problem och möjligheter diskuteras.

Utöver de tre eventtillfällen som projektet omfattar, kommer nytt undervisningsmaterial och utomhuspedagogiska koncept att utvecklas hos Norrtälje Naturcentrum och Tartu Nature House. Projektet kommer också att erbjuda ett webinarium som kommer att sändas globalt. Projektet skall vara förebild avseende miljö och hållbarhet, utgöra inspiration och ge kraft åt verksamheter som arbetar med miljö genom utomhuspedagogik.

Projektet kommer att ledas från Tartu, Estland och Norrtälje Naturcentrum (NNC) är projektpartner liksom organisationen For a Clean Lithuania (FCL) som står bakom initiativet Save the Baltic Sea.

1440x1080 Liggande Radda Ostersjon2

Norrtälje Naturcentrums roll i NordPlus projektet

Under en eftermiddag i juni kommer allmänheten erbjudas aktiviteter och upplysande samtal och diskussioner om Östersjön och lokala aspekter på insatser för ett renare hav. Vid eventet kommer många aktörer att delta med workshops och information. Vid eventet kommer även projektdeltagare från NordPlus-projektet att medverka och de StBS-vandrare som genomför expedition runt Östersjön under 9 månader 2024 kommer att intervjuas.

Norrtälje Naturcentrum kommer att välkomna sina projektpartners den 18:e juni och vara värd för dem till den 20:e juni. Under dessa dagar kommer projektmöten att genomföras och samverkan fördjupas.

För Norrtälje Naturcentrum innebär NordPlus-projektet även möjlighet att utveckla utomhuspedagogiska så kallade ”utomhusklassrum” och ta fram lärarhandledning kopplat till detta. Utomhusklassrummen kommer att ha NO-inriktade teman och bestå av välutrustade lådor som man kan använda hos NNC eller låna med sig till sin skola. Materialet kommer också att översättas till engelska. NNC kommer även få möjlighet att resa till projektträff i Litauen i december 2024.

”Norrtälje Naturcentrum ser mycket fram emot att medverka i det här samarbetsprojektet och dela våra erfarenheter och skapa nytt tillsammans! Samarbeten med de baltiska länderna är alltid givande! Vi har flera tidigare och väldigt positiva erfarenheter. Det känns viktigt att kunna bidra till mer kunskap och intresse kring Östersjön, och extra roligt att vi kunde knyta ihop de två baltiska parterna med oss och med det lokala Rädda Östersjön projektet i vårt gemensamma event den 19:e juni”

Lotta Andersson, verksamhetsledare Norrtälje Naturcentrum

Projektets aktiviteter

19 maj 2024, Societetsparken i Norrtälje

I Norrtälje kommer ett event för att lyfta frågor kopplade till Östersjön att genomföras den 19:e juni i Societetsparken i Norrtälje. Eventet kommer vara öppet för allmänheten (vilket är unikt i detta projekt och i raden av event som FCL ordnat under sin vandring runt Östersjön 2024).

Dagen har planerats och genomförs tillsammans med det lokala Rädda Östersjön projektet, vilket är ett flerårigt och framgångsrikt samarbete mellan Roslagens Sparbanksstiftelser, ICA Flygfyren och nu även det kommunala bolaget Norrtälje Vatten och Avfall.

Hav1 Nordplus

Projektledare Norrtälje Naturcentrum

Lotta Andersson

+46 73 803 77 32 lotta@norrtaljenaturcentrum.se

Nordplus Logo Png
Save The Baltic Sea