18

Leder till naturupplevelser

Projektet inleddes 2017 och avslutades under 2019 med beviljade medel från Alvins fond. Projektet innehåller två delar:

Delprojekt 1:”Erkenleden–en dubbel led kring en av länets vildmarkspärlor” innebar att påbörja utvecklingen av en mindre del av den tänkta leden Erkenleden.

Delprojekt 2: ”Utveckling av naturupplevelser i det stadsnära Färsna-området” handlade om att påbörja arbetet med att skapa slingor i området för att göra det spännande för besökarna att upptäcka det. Numera kan man hitta den 1km långa naturstigen "Färsnastigen" som tar besökare genom naturbete, kulturmarker och köksträdgården där man kan förkovra sig i intressant information om naturen genom de informationsskyltar som sitter utmed stigen skriva av Skogsstyrelsen.

 

Lona Logo
Norrtalje Vanster 2018