Fysisk Aktivitet på Recept

Sedan 2016 är  Norrtälje Naturcentrum  certifierad aktivitetsarrangör för FaR, Fysisk Aktivitet på Recept. Det innebär att receptförskrivare kan rekommendera patienter till att delta i våra aktiviteter kopplade till friluftsliv och odling.  de gröna miljöerna har så många positiva effekter på oss människor. Välkommen ut med oss!

Vi samarbetar gärna med vård och omsorg för långsiktiga samarbeten för folkhälsa i Norrtälje kommun. För dig som fått FaR förordnat, så kan du också själv ta kontakt med oss.

 

Kontakt

Susanne Jansson
Projektledare
Norrtälje Naturcentrum,

norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se