Boken Växtkraft

Naturcentrums har gjort en bok  tillsammans med barn och unga som är ett resultat i Arvsfondenprojektet Natur och växtkraft för ALLA! En annorlunda kokbok som beskriver våra metoder som en resurs i skola, vård, integration mm.

Här vill vi visa på hur utomhuspedagogik och odling i medvetet ledarskap i natur och kulturmiljö är en långsiktig metod för mer tillgängligt lärande, bättre elevhälsa och ett sätt att arbeta för att förebygga utanförskap.

 

För intresse kontakta

Anna Westerlund, projektledare och leg lärare

anna@norrtaljenaturcentrum.se