Arter

Norrtälje Naturvårdsstiftelse arbetar aktivt för att bevara och sköta  Roslagens värdefulla växt- och djurarter samt naturtyper. Nedan presenteras några av de arter som stiftelsen arbetat med under åren.

Mer läsning finns under länken publikationer

 • Asknätfjäril
 • Mnemosynefjäril
 • Finnögontröst
 • Fältgentiana
 • Gulyxne
 • Hartmanstarr
 • Stor Tofsäxing
 • Tistelsnyltrot
 • Fjälltaggsvamp
 • Violgubbe
 • Utter
 • Sånglärka
 • Ortolansparv
Sommar - fågel, jordbruk2 (1)
Vår - fågel, jordbruk
Vår - fågel, jordbruk2
Vinter - fågel