Häng me ut

Detta koncept utvecklades under ett av Norrtälje Naturcentrums projekt - men är för tillfället vilande 

Norrtälje Naturcentrum  har sett så mycket positiva effekter av de enstaka Naturdagar som grupper kommit på, så vi har utvecklat ett program. Det är upprepade tillfällen som vi sammantaget kallar Häng´me ut. Häng me´ut är ett redskap att med deltagarna i centrum, utemiljön, friluftslivet och utomhuspedagogik arbeta förebyggande med elevhälsa, lärande  och motverka utanförskap.

Vi arbetar med en lite grupp av unga som har olika behov eller förutsättningar. Det kan vara unga med en viss matintolerans eller sjukdom,unga med psykisk ohälsa, unga med övervikt, ensamkommande unga, tjejer från en klass, elever som inte deltar i all ordinarie undervisning, skolklasser som inte fungerar väl eller unga som av olika anledningar behöver bli extra sedda.  Här kan man lära sig om sig själv och andra, samt genom utmaningar stärkas som individ och grupp. Utomhusmiljön kan upplevas avslappnad och runt elden känner vi inkludering och sammanhang. Genom samtal och att se hur andra fungerar kan man lära sig strategier och erfarenheter av andra.

Att under 5-6 eftermiddagar få umgås i lilla gruppen,arbeta fysiskt i autentiska miljöer,  laga tunnbröd över eld och prata mer avslappnat runt bordet i växthuset kan ge stora effekter på det sociala klimatet i klassen, språkutveckling, självkänslan och gruppkänslan.

 

Här vänder vi oss till skolor, förskolor, Elevhälsa, BUP (Barn- och ungdomspsykistrisk mottagnig) , BUMM (Barn och Ungdomsmedicinskt mottaging), vårdcentraler, boende för ensamkommande eller fritidshem.

Kontakta Anna Westerlund för bokningar och offertförfrågan

anna@norrtaljenaturcentrum.se