Häng me ut

Häng me ut är ett koncept som utvecklats av Norrtälje Naturcentrum med stöd av Allmänna arvsfonden och var från början riktat till barn och unga.  I dag arbetar vi även med vuxna.

Häng me´ut är ett redskap att med deltagarna i centrum, utemiljön, friluftslivet och utomhuspedagogik arbeta för god hälsa och motverka utanförskap. Utomhusmiljön kan upplevas avslappnad och runt elden känner vi inkludering och sammanhang.

Häng med ut – Skola och skolhälsovård- Vi arbetar med en liten grupp av unga som har olika behov eller förutsättningar. Det kan vara unga med en viss matintolerans eller sjukdom, unga med psykisk ohälsa, unga med övervikt, ensamkommande unga, tjejer från en klass, elever som inte deltar i all ordinarie undervisning, skolklasser som inte fungerar väl eller unga som av olika anledningar behöver bli extra sedda.  .Att under 5-6 eftermiddagar få umgås i lilla gruppen, arbeta fysiskt i autentiska miljöer, laga tunnbröd över eld och prata mer avslappnat runt bordet i växthuset kan ge stora effekter på det sociala klimatet i klassen, språkutveckling, självkänslan och gruppkänslan. Skolor kan kontakta NNC för diskussion och offert.

Häng med ut – Familj-  Naturcentrum samarbetar med Barn- och Ungdomsmedicinsk mottagning(BUMM) på Norrtälje sjukhus. Vi tar med enskilda familjer ut i naturen och lotsar dem. Friluftslivet är ett fantastiskt sätt att vara tillsammans, röra på sig och att vara ute i ljuset. Vi visar vägen till hur man tillsammans med sina barn kan göra en eld, laga enkelt mellanmål och hur fint det är att ta sig ut i naturen för att återhämta sig, både barn och vuxna. Att det inte behöver vara så svårt  men ge dem en positiv gemensam upplevelse. 

Häng med ut – Vuxna   Detta var ett samverkansprojekt mellan Fokushuset Tio100, TINK Norrtälje kommun och Norrtälje Naturcentrum, med projektet ”häng med oss ut” i Sjöbo som inspiration.  Projektet är avslutat. Utifrån samverkansparternas erfarenheter, har vi skapat ett lokalt anpassat projekt i Norrtälje. Det delas in i två delar

  • Häng med ut (vuxna)

En kurator från Fokushuset och en utomhuspedagog från Norrtälje Naturcentrum har en friluftsgrupp som rekryteras från Fokushuset. Aktiviteterna handlar om enkelt friluftsliv där vi fokuserar på det fungerande och friska hos människor. Att vistas i gröna miljöer har positiv påverkan på välbefinnandet. Att få komma i ett sammanhang och att ha en gemenskap är viktiga faktorer för en god fysisk och psykisk hälsa.

  • Häng med ut fortsättning

Häng med ut – fortsättning är en öppen grupp dit alla är välkomna och som är ett naturlig grupp att fortsätta i då man är ”färdig” med häng med ut (vuxna). Här skapar vi tillsammans ett program med enkelt friluftsliv. Det kan handla om matlagning över eld, naturslöjd, bärplockning, snöskor och andra härliga aktiviteter i naturen.

 

Här vänder vi oss till vård, skola, Elevhälsa, BUP  och BUMM.

Kontakt Anna Westerlund  norrtalje@norrtaljenaturcentrum.se