Ekologiskt Science Center

Norrtälje Naturcentrum arbetar med utveckling och etablering av ett ekologiskt Science Center. Den permanenta anläggningen ska vara Färsna gård och  naturreservatet.

Science Center är ett komplement till
skolans teoretiska undervisning i
naturvetenskap och teknik.
Science center stimulerar nyfikenhet och
undersökande sinnen.
Skolverket

Norrtälje Naturcentrum  gjorde 2020  en förstudie för att undersöka möjligheterna att etablera ett Science Center i Norrtälje. Förstudien har finansierats av Hållbarhetsbidrag från Region Stockholm.  Förstudien fann det rimligt att etablera ett Science Center på Norrtälje Naturcentrum på Färsna gård.  Samarbete sker med akademin på olika sätt, men främst med Erkenlaboratoriet, Uppsala Universitet. Läs förstudien genom att klicka på bilden nedan:

Förstudie NNC sid 1 liten

Förstudie för etablering av ett ekologiskt Science Center i Norrtälje

Att etablera ett Science Center i Norrtälje skulle fylla flera viktiga syften. Det skulle länka samman akademi och skola på ett tätare sätt och vara ett tillgängligt verktyg för skola och förskola för att koppla ihop teori och praktik. Att inspirera fler unga i Norrtälje kommun till högre studier är ett betydande syfte, eftersom kommunen har behov av fler med utbildning från högskola och universitet. Det handlar i förlängningen om kompetensförsörjning i regionen, men
kanske främst om att skapa positiva upplevelser och att väcka intresse om ekologi, naturvetenskap och hållbarhet bland elever i alla åldrar och även hos allmänheten.

Ett ekologiskt Science Center i ett naturreservat skulle vara något unikt i Sverige. Vi vänder oss både till skola/utbildning och allmänhet.

Kontakta  Lotta Andersson

lotta@norrtaljenaturcentrum.se

 

Utveckling för etablering av Science Center stöds  av Roslagens Sparbanks Stiftelser och Norrtälje kommun.